Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rolnik producentem paliwa(...)

W gospodarstwie wiejskim jest dużo surowców, pozostałości po uprawach rolniczych, które w połączeniu z odpadami z rolnictwa mogą stanowić doskonały substrat do produkcji paliwa w formie brykietów. Takim paliwem można zastąpić węgiel i tym samym obniżyć koszty funkcjonowania gospodarstwa. Na polskim rynku jest kilka firm mających w swej ofercie tzw. brykieciarki, czyli maszyny umożliwiające produkcję opału z ww. odpadów. Produkowane brykiety mogą być wykorzystane na własne potrzeby bądź przez(...)
»

Nie działać bez-Prawnie i(...)

• 3 października br. odbyło się posiedzenie Zarządu ZPGO poświęcone aktualnym wydarzeniom w branży, w szczególności projektowi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 15 września br. Omówiono też uczestnictwo w Targach POLEKO 2006 – ZPGO zaprasza na stoisko (nr 212 w paw. 5) oraz na konferencję będącą kontynuacją zeszłorocznej pt. „Po roku: Model gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce” (21 listopada br. o godz. 11 w paw. 3). Członków ZPGO zapraszamy na VI Z(...)
»