Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Odpis na fundusz rekultyw(...)

Utworzenie funduszu rekultywacyjnego to jeden z głównych obowiązków ciążących na zarządzającym składowiskiem. Z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej nie bez znaczenia pozostaje, czy dokonywane przez przedsiębiorcę odpisy na fundusz stanowić mogą koszt uzyskania przychodu. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania składowiska odpadów ustawodawca obciąża podmiot zarządzający składowiskiem odpadów szeregiem obowiązków. Prowa(...)
»

Ekologiczny Nobel(...)

Opinia o malejącej randze Nagrody Nobla, zwłaszcza w dziedzinie literatury, w kółko powtarzana jest od kilku lat. W wielu komentarzach pojawia się stwierdzenie, że względy polityczne odgrywają zbyt dużą rolę w wyborze laureatów. Z pewnością jednak nie zdarzyło się, że nagrodę tę otrzymał pisarz mierny i niewarty uwagi. Najczęściej powtarzany zarzut brzmi: są lepsi. Podobne komentarze padają po wyborze laureatów pokojowej Nagrody Nobla. Ktoś inny bardziej na nią zasłużył – słyszymy w mediac(...)
»