Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biopaliwa płynne(...)

- uwarunkowania prawne, kierunki rozwoju rynku, technologie Mało kto pamięta, że w czerwcu 1999 r. Polska podpisała Kartę o Transporcie, Środowisku i Zdrowiu, w której zapisano cele w zakresie ochrony powietrza i zdrowia ludzkiego przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z transportu. Zapisane w Karcie cele dotyczą redukcji emisji substancji szkodliwych, określonych w „Wytycznych jakości powietrza” Światowej Organizacji Zdrowia i uznanych za „nie ma(...)
»

Kontrola w odpadach(...)

Bydgoska delegatura Najwyższej Izby Kontroli sprawdziła, jak stałymi odpadami komunalnymi gospodarowało 45 gmin z 8 województw. Kontrolą, która miała pozwolić na ocenę realizacji polityki i ustawowych obowiązków gmin w tym zakresie, został objęty okres od stycznia 1999 r. do I półrocza 2001 r. Sprawdzono także sposób wydatkowania środków na obiekty związane z zagospodarowaniem odpadów. Programowa katastrofa (...)
»