Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Potrzeba synergii działań(...)

Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gospodarka odpadami komunalnymi i opakowaniowymi oraz bioodpady były wiodącymi tematami trzydniowej konferencji Forum Recyklingu. Trzy pozornie różne tematycznie branże łączy nie tylko cel, czyli odzysk surowca i recykling, lecz również szereg problemów związanych z nieszczelnością systemu, licznymi nieprawidłowościami, nieegzekwowanym prawem i potrzebą zwiększenia świadomości ekologicznej społeczeństwa.  (...)
»

Szwedzkie rozwiązania po (...)

Z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (PSPRKTS), dr inż. Jan Borowski, przetłumaczył z języka angielskiego na polski książkę prof. Larsa-Erica Jansona pt. „Rury z tworzyw sztucznych dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków” („Plastics Pipes for Water Supply and Sewage Disposal” wydanie czwarte, Borealis, Majornas CopyPrint AB 2003 r.). Autor jest znanym specjalistą w zakresie mechaniki konstrukcji (...)
»