Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zarządzanie kryzysowe w e(...)

Kryzys gospodarczy, zmiany klimatyczne skutkujące coraz częstszymi awariami i uszkodzeniami infrastruktury oraz występujące inne zagrożenia bezpieczeństwa powinny motywować do poznania najnowszych rozwiązań systemowych w zakresie zarządzania kryzysowego i narzędzi teleinformatycznych temu służących. XIII konferencja „Systemy teleinformatyczne dla zarządzania sytuacjami kryzysowymi w sektorze energetyczno-paliwowym” odbyła się 12 lutego br. w Warszawie. Organizatorem imprezy było C(...)
»

Park tolerancji(...)

Park Marzahn w Berlinie przyciąga rocznie tysiące ludzi. Geniusz tego miejsca to geniusz sztuki ogrodowej różnych części świata i przemyślnej koncepcji założenia, zapewniającej możliwość atrakcyjnego wypoczynku nie tylko dla mieszkańców. Berliński Park Wypoczynku Marzahn otwarto w 1987 r., w 750 rocznicę założenia miasta. Jego budowa była ostatnim etapem realizacji osiedla o tej samej nazwie. Park miał stanowić r(...)
»