Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zgazowanie osadów ściekow(...)

W obliczu coraz większego zainteresowania wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej i elektrycznej procesy termiczne, takie jak spalanie czy zgazowanie, nabierają szczególnego znaczenia. Procesowi zgazowania mogą być poddane osady ściekowe, co może stanowić interesujący sposób wykorzystania energii w nich zawartej. Osady ściekowe definiowane są jako złożona, organiczno-mineralna materia, wyodrębniona ze ścieków w trakcie ich oczyszczania. Końcowe un(...)
»

Rozwój, estetyka i dobre (...)

Wraz z postępującym rozwojem cywilizacji zwiększa się zapotrzebowanie na działania propagujące ochronę środowiska. Działalność ta jest również wspierana przez utworzony w 1994 r. Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki (EZGDK). Obecnie zrzesza on 12 gmin z trzech powiatów: opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego (woj. świętokrzyskie). Obszar Związku obejmuje powierzchnię 1068 km2, a zamieszkuje go 108 tys. osób. (...)
»