Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Mieszkalnictwo komunalne (...)

W Ministerstwie Rozwoju i Infrastruktury trwają prace nad projektem ustawy o rewitalizacji. Projekt przeszedł już etap konsultacji publicznych i 11 maja 2015 r. został skierowany do opiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Założenia do projektu ustawy 24 marca 2015 r. zostały przyjęte przez Radę Ministrów. Co w nim znajdziemy? Projekt ww. ustawy w art. 2 definiuje rewitalizację jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegra(...)
»

Problem suszy w mieście(...)

Okresowy brak wody powoduje, że wiele roślin, a szczególnie drzew znajduje się w bardzo złej kondycji. Jakie są główne czynniki decydujące o jej niedoborze w aglomeracjach miejskich? W pierwszej kolejności, analizując parametry wpływające na niedostatek wody w mieście, należałoby wymienić  niski poziom opadów w wielu regionach kraju. Szczególnie dotyczy to Wielkopolski i ziemi lubuskiej. Bywały lata (1982-1986), że roczna suma opadów nie przekraczała 300 mm. Je(...)
»