Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

W poszukiwaniu kryterium (...)

Opublikowana w ostatnim wydaniu „Przeglądu Komunalnego” – pod znamiennym tytułem „Będzie rzeź niewiniątek?” – relacja z dyskusji redakcyjnej z udziałem przedstawicieli samorządów, firm komunalnych i prywatnych wskazała na liczne obawy jej uczestników, związane z wdrażaniem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.   Z debaty tej wyraźnie wynika, że reprezentanci gmin zgoła inacze(...)
»

Kompostowanie jako metoda(...)

Kompostowanie jest zoptymalizowaną i sprawdzoną w skali technicznej metodą degradacji, wykorzystującą naturalny potencjał enzymatyczny mikroorganizmów oraz procesy rozkładu i butwienia. Wraz z dynamicznym rozwojem różnych gałęzi przemysłu zaczęto zwracać uwagę na możliwość aplikacji kompostowania do celów biodegradacji różnych odpadów przemysłowych, klasyfikowanych jako niebezpieczne. Dotychczas bowiem kompostowanie postrzegano głównie jako sposób higienicznej stabi(...)
»