Wszystkie artykuły w kategorii: "Kształtowanie przestrzeni"

Polecane artykuły:

Odpady opakowaniowe po su(...)

Zużyte opakowania po niebezpiecznych substancjach stanowią jeden z najpowszechniej występujących odpadów niebezpiecznych, zarówno w dużych jak i w małych przedsiębiorstwach. Wiąże się to z określonymi problemami i obowiązkami, przy czym sposób postępowania z tego typu odpadami zależy od rodzaju występujących zagrożeń oraz obowiązujących przepisów regulujących poszczególne czynności związane z produkcją, wprowadzaniem do obrotu, transportem oraz wytwarzaniem i zagospodarowywaniem odpadów. (...)
»

NIK kontra wodociągi(...)

Mieszkańcy Zielonej Góry oraz okolicznych gmin przez rok płacili za dużo Zielonogórskim Wodociągom i Kanalizacji za wodę i odprowadzanie ścieków. Przeprowadzona w sierpniu br. inspekcja z ramienia tamtejszej delegatury NIK wykazała, że odbiorcy na 1 m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków tracili odpowiednio 4 gr i 27 gr netto. Uzyskane dzięki świadomemu zawyżaniu taryf przychody w spółce wyniosły w sumie blisko 1,8 mln zł. Jak(...)
»