Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jak wdrożyć pakiet energe(...)

 Co trzeba zrobić w zakresie wdrażania Pakietu w obszarze ETS i non ETS? W 2007 r. Unia Europejska przyjęła strategiczne cele działań do 2020 r. na rzecz ochrony klimatu. Jednym z elementów przyjętego pakietu energetyczno 3 x 20 jest redukcja CO2. W wyniku negocjacji w grudniu 2008 r. propozycji Komisji Europejskiej odnośnie tego, w jaki sposób zrealizować zamierzone cele, osiągnięto satysfakcjonujące porozumienie.(...)
»

Polityka ekologiczna pańs(...)

Marek Górski Ważnym elementem postanowień ogólnych Ustawy - Prawo ochrony środowiska (opublikowana w czerwcu - DzU Nr 62) powinny być przepisy dotyczące polityki ekologicznej i programów ochrony środowiska. Zagadnienia te w obowiązującej Ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska z 1980 r. znalazły odbicie tylko w jednym artykule, niezbyt w praktyce docenianym. Wprowadzane przepisy sytuację tę powinny zmienić, co wiąże się także z rolą, jaką podobne dokumenty speł(...)
»