Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kontrola usług publicznyc(...)

System monitorowania usług publicznych ma być spójnym, powszechnie dostępnym, elektronicznym systemem baz danych w Głównym Urzędzie Statystycznym. To narzędzie wspomagające proces strategicznego planowania zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju w samorządach, w tym w tak ważnym obszarze, jakim jest środowisko. System monitorowania usług publicznych (SMUP) będzie wspierał profesjonalną i całościową ewaluację usług w oparciu o kompleksowy, dostępny i prezentowany uży(...)
»

Wyboista droga(...)

Według definicji sukces to: „działanie na najwyższym poziomie możliwości, w kierunku spełnienia marzeń i pragnień przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy wszystkimi płaszczyznami życia”(Wikipedia). (...)
»