Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wodociągi na obszarach wi(...)

Obecnie powierzchnia obszarów wiejskich obejmuje ponad 80% Polski, a zamieszkuje je ok. 30% ogółu ludności. Zachodzące na polskiej wsi przeobrażenia, związane ze wzrostem poziomu życia, zmianami w strukturze wielkości gospodarstw oraz rozmiarach i charakterze produkcji rolnej, spowodowały zwiększenie zapotrzebowania na wodę oraz uproszczenie jej poboru. Dodatkowymi czynnikami mającymi w ostatnich kilkunastu latac(...)
»

Potrzebne zmiany(...)

Głównym tematem obrad Zarządu Związku Miast Polskich w Koszalinie były projekty ustaw o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Omawiano także projekty ustaw o zmianie ustawy Prawo energetyczne, o uwłaszczeniu działkowiczów POD oraz o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy. Ponadto Zarząd analizował rozwój sytuacji w miastach w związku z wypłatami świadczeń rodzinnych. Przygot(...)
»