Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Polaków portret ekologicz(...)

Skuteczność działań podejmowanych przez administrację lokalną w dziedzinie ochrony środowiska zależy w dużym stopniu od poziomu świadomości ekologicznej obywateli. Bez rzeczywistego udziału społeczeństwa w określaniu celów rozwojowych gmin i regionów oraz sprawowania kontroli społecznej nad stanem środowiska, trudno realizować zasady ekorozwoju. Jak jest - każdy widzi W świetle badań socjologicznych nad świadomością ekologiczną Polaków („Ekologiczna świ(...)
»

W poszukiwaniu kryterium (...)

Opublikowana w ostatnim wydaniu „Przeglądu Komunalnego” – pod znamiennym tytułem „Będzie rzeź niewiniątek?” – relacja z dyskusji redakcyjnej z udziałem przedstawicieli samorządów, firm komunalnych i prywatnych wskazała na liczne obawy jej uczestników, związane z wdrażaniem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.   Z debaty tej wyraźnie wynika, że reprezentanci gmin zgoła inacze(...)
»