Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wsparcie lokalnych partne(...)

Projekt ten jest prowadzony przez Związek Miast Polskich, we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich oraz Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych, przy udziale Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR), jako operatora programu regionalnego. Celem tej inicjatywy jest kompleksowe wsparcie polskich samorządów w przygotowaniu do zarząd(...)
»

Zielony przystanek w Sosn(...)

W ramach prowadzonej polityki zrównoważonego rozwoju Centrum Handlowe Auchan w Sosnowcu postanowiło w wyjątkowy sposób pokazać swoje zaangażowanie w tym zakresie. Zrealizowano więc specjalny projekt pod nazwą „Zielony Auchan Sosnowiec”. Częścią przedsięwzięcia było m.in. przeprowadzenie szeregu szkoleń dla pracowników. Dzięki temu mogli oni poszerzyć swoją wiedzę na temat zmian klimatycznych oraz poznać najważniejsze zasady dotyczące oszczędzania ene(...)
»