Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Prywatyzacja w ciepłownic(...)

Bogusław Regulski Procesu prywatyzacji polskiej gospodarki chyba nie sposób zastopować. Jest ona wkalkulowana w proces urynkowiania naszego życia gospodarczego. Dlatego w coraz szerszym stopniu prywatyzacja zaczyna wykraczać poza przedsiębiorstwa skarbu państwa i wchodzić w obszary gospodarki komunalnej, nadzorowanej przez samorządy gminne. Problem prywatyzacji sfery komunalnej wywołuje wiele kontrowersji. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki działalności g(...)
»

Od redaktora(...)

Spór kompetencyjny pomiędzy trzema resortami, które prowadziły prace nad przygotowaniem koncepcji zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, rozstrzygnięty. Ostatecznie jako odpowiedzialnego za opracowanie propozycji premier wskazał ministra środowiska. Decyzja podjęta 15 lipca br. jest zbieżna z przeważającym w branży „odpadowej” oczekiwaniem, by za gospodarkę odpadami odpowiadał jeden resort. Być może zatem rozstrzygnięcie prezesa Rady Ministrów jest (...)
»