Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

W poszukiwaniu istoty pla(...)

Zabawa jest pojęciem wieloznacznym i wielowymiarowym, które można różnie interpretować. Na przestrzeni wieków podejmowano wiele prób naukowego tłumaczenia istoty zabawy, co zaowocowało różnymi teoriami na jej temat. Jednak istotę zabawy wydają się lepiej – niż teorie – oddawać własne wspomnienia z dzieciństwa. Odnalezienie w pamięci najciekawszych zabaw i miejsc im towarzyszących, to pierwszy krok na drodze ku zrozumieniu, jaką przestrzenią powinien być plac zabaw.(...)
»

Oferta banków a inwestycj(...)

Ewa Szabelska Rozwój inwestycji w gospodarce komunalnej odbywa się już nie tylko dzięki środkom publicznym z budżetu państwa, lecz bardzo często również dzięki aktywnemu wykorzystywaniu środków oferowanych przez banki i inne instytucje finansowe. Banki w swej bogatej ofercie mają przygotowany także pakiet produktów, których celem jest finansowanie inwestycji w tego typu jednostkach. Informacje o ofercie kredytowej wybranych banków przedstawione zostały poniżej. (...)
»