Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika"

Polecane artykuły:

Fundusze dla gmin w świet(...)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gminy mają obowiązek organizacji selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, co wiąże się z wyższymi kosztami w porównaniu ze zbiórką nieselektywną. Możliwość pozyskania środków na te działania stworzyła ustawa o obowiązkach przedsiębiorców. Środki mogą pochodzić bezpośrednio od przedsiębiorców, od organizacji odzysku lub z NFOŚiGW, jednakże ich uzyskanie wiąże się ze spełnieniem określonych warunków. (...)
»

Uroczystości na stulecie(...)

Cztery dni (29 września – 2 października) trwały VI Wschowskie Dni Recyklingu, które były okazją do podsumowania konkursów, ogłoszonych wcześniej przez Spółkę Komunalną. Składał się na nie cykl imprez o wartościach edukacyjnych i artystycznych. W tym roku Dni Recyklingu połączone były z rozpoczęciem obchodów 100-lecia Wodociągów Wschowskich. Pierwszy dzień wypełnił Festiwal Piosenki Ekologicznej, zorganizowany dla dzieci ze szkół całeg(...)
»