Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo - zarządzanie"

Polecane artykuły:

EMAS – system ekozarządza(...)

W każdej firmie funkcjonuje system zarządzania. EMAS jest jego uzupełnieniem – pozwala uporządkować i kontrolować działania firmy na rzecz ochrony środowiska.   Ten dobrowolny w zastosowaniu instrument gwarantuje firmie możliwość legitymowania się posiadaniem najbardziej wiarygodnego, formalnego systemu zarządzania środowiskowego. Mimo zróżnicowanego pomiędzy podmiotami stopnia znaczenia zagadnień ochrony środowiska w co(...)
»

Projektowanie komór tleno(...)

Tlenową stabilizację osadów można zdefiniować jako redukcję biodegradowalnych składników osadu w wyniku biologicznych mechanizmów tlenowych. Ten rodzaj stabilizacji stanowi kontynuację procesu oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego. Proces tlenowej stabilizacji jest wykorzystywany do unieszkodliwiania osadu nadmiernego i osadów mieszanych. Może być prowadzony w wydzielonych, otwartych lub zamkniętych komorach z doprowadzeniem powietrza (osad mieszany lub nadmierny) lub równol(...)
»