Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Azbest w świadomości społ(...)

Na podstawie przeprowadzonych rozpoznawczo-pilotażowych badań ankietowych wysunięto ciekawe wnioskiwśród losowej grupy 100 osób zamieszkującej teren powiatu gnieźnieńskiego. Tematyka związana z azbestem i jego usuwaniem ze środowiska nie jest zagadnieniem nowym, jednak nadal aktualnym ze względu na jego szkodliwe właściwości. Polska opracowała plan usuwania azbestu, a celem jest jego całkowita eliminacja do 2032 r. Ma na to wpływ egzekwowanie przepisów unijnych i kr(...)
»

Czas na wnioski(...)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 14 lutego 2018 r. nowy projekt rozporządzenia w sprawie ustalania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zawiera ono szczegółowe sposoby określania taryf, wzór wniosku o ich zatwierdzenie oraz niezbędny zakres informacji zawartych w ich uzasadnieniu, jak i warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (...)
»