Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Chwytaki – przeładunek i (...)

We współczesnym świecie jest coraz więcej działań ludzkich wymagających wsparcia maszyn, narzędzi i urządzeń. Intensywna działalność eksploracyjna człowieka w połączeniu z rozwojem nauki i techniki w lepszy sposób organizuje transport oraz przeładunek masy towarowej. (...)
»

System zbiórki i przetwar(...)

Seminarium - Salon Recyklingu POLEKO 2005 Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym weszła w życie 21 października 2005 r. Jej celem jest dalsza poprawa standardów ochrony środowiska poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ang. Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE), ich selektywną zbiórkę, odzysk i recykling. Jednak od ustawy do praktyki droga jest jeszcze (...)
»