Wszystkie artykuły w kategorii: "Ochrona i pielęgnacja"

Polecane artykuły:

Ochrona środowiska jako o(...)

Jedną z podstawowych grup celów każdego współczesnego państwa są tzw. cele ogólnospołeczne. Każde państwo musi bowiem zapewnić społeczeństwu minimum warunków, jakich wymaga stan rozwoju cywilizacyjno-technicznego. Wśród celów ogólnospołecznych państwa istotne znaczenie ma zapewnianie społeczeństwu właściwych ekologicznych warunków rozwoju. Waga problemu jest w tej chwili na tyle znacząca, że jego rozwiązanie nie będzie (...)
»

Od redakcji(...)

W końcu będziemy mieć ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Najdalej za miesiąc zacznie ona obowiązywać. Prawdopodobnie nie obejdzie się bez zamieszania i niejasności w interpretacji. Jedno jest pewne – jest to kolejna ustawa, która w swym zamierzeniu ma dążyć do poprawy środowiska oraz transponuje dyrektywy UE (choć z pewnym opóźnieniem). Ustawa przewiduje powstanie organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Należy mieć nadzieję, że ich ilość nie b(...)
»