Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Barwa i zapach(...)

Kompozycje roślinne wraz z odpowiednio dobranymi elementami małej architektury mogą oddziaływać na wszystkie nasze zmysły. Tak ukształtowane tereny zieleni pozwalają na wielostronne poznawanie świata także przez osoby słabo widzące, niewidome, a także z zaburzeniami natury sensorycznej. „Ogrody sensoryczne”, nazywane także ogrodami zmysłów, są to specjalnie wydzielone miejsca w terenach zieleni, zaprojektowane i wykonane tak, aby każda z ich części celowo i(...)
»

Energetyczna rewolucja(...)

Choć rewolucja nie kojarzy się dobrze, tym razem może być szansą. A o tym, że się dokonuje, świadczy fakt, iż coraz więcej państw podejmuje coraz bardziej zdecydowane „ruchy” w kierunku energetycznej samowystarczalności. To zaś oznacza ostry kurs na nowe technologie i odnawialne źródła. Ostatnio nawet ze Stanów Zjednoczonych dochodzą sygnały, że to największe mocarstwo zaczyna się poważnie interesować produkcją bioetanolu z uprawianej na bezkresnych preriach kukurydzy. Również kraje (...)
»