Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wyższa efektywność energ(...)

W pierwszych dniach kwietnia w Krakowie odbyła się 8. Doroczna Konferencja Energie-Cites „Zrównoważone zarządzanie energią w miejskich budynkach i systemach”. Energie-Cites formalnie ukonstytuowało się w 1994 r., jako stowarzyszenie kilku gmin Unii Europejskiej. Obecnie swoim zasięgiem obejmuje ponad 20 europejskich krajów (ok. 100 gmin). W tym samym roku powstała Polska Sieć „Energie Cites”, zr(...)
»

Biowęgiel – powrót do prz(...)

Źródła naukowe, zajmujące się analizą globalnego bilansu węgla w przyrodzie, donoszą, że mamy do czynienia z ogromnym niezbilansowaniem pomiędzy emisją C do atmosfery a jego przyswajaniem przez wszystkie możliwe źródła na ziemi. Niezbilansowanie to prowadzi do nieustannego wzrostu stężenia CO2, jako ekwiwalentu C w atmosferze z szybkością rzędu 4,1 mld Mg/rok. Taka skala dysproporcji w emisji i pochłanianiu węgla winna skłaniać decydentów do n(...)
»