Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowa sortownia w Legnicy(...)

Na terenie należącym do Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych 22 maja br. została uruchomiona sortownia odpadów surowcowych. Budowa sortowni, którą rozpoczęto w trzecim kwartale 2013 r., trwała zaledwie siedem miesięcy. Instalacja zrealizowana została w ramach Priorytetu nr 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego D(...)
»

Membrany półprzepuszczaln(...)

Membrana jest interfazą rozdzielającą dwie fazy ciągłe; jest układem potrafiącym różnicować szybkości transportu różnych substancji chemicznych1. Choć definicja ta ma już ponad 20 lat, to nadal budzi spore kontrowersje. Z łatwością można dziś wskazać takie procesy separacji membranowej, w których nie jest możliwe wskazanie tak zdefiniowanej fazy membranowej. Kto odważy się wskazać membranę w destylacji membranowej, ekstrakcji membranowej czy w absorpcji membranowej? W (...)
»