Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ekowizerunek hitem wyboró(...)

W styczniu rozpoczął się rok wyborczy dla samorządów. Tradycyjnie jak co cztery lata obserwujemy wzmożony ruch w różnorodnych inwestycjach miejskich, także komunalnych i prośrodowiskowych. Jak politycy wykorzystają ekologiczne spojrzenie na swoje miasta i gminy oraz czy na pewno wszystkie tematy są dla kampanii wyborczej bezpieczne? Rok 2018 z pewnością przyniesie wiele zmian – zarówno tych zaskakujących i niespodziewanych, jak i zaplanowanych wcześniej. W branży ko(...)
»

Obszary nadrzeczne z pote(...)

Bulwary powinny spełniać rolę przestrzeni integrującej miasto z rzeką. Odpowiednio zagospodarowane mogą współkreować nie tylko atrakcyjność krajobrazów, ale i całych zespołów urbanistycznych, stanowiąc nawet serce miasta. Od połowy XX w. – po latach odwrócenia się miast od rzek – temat nabrzeży i ich znaczenia stał się niezwykle popularny. Spektakularne przedsięwzięcia, np. nabrzeże w Baltimore (USA), rozpoczęły serię wielkich projektów rewitalizacji przestrzeni nad(...)
»