Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dokumenty nieuzupełnialne(...)

Artykuł 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) nakazuje zamawiającemu wzywać wykonawców do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń, których brakuje w ofercie lub które zawierają błędy. Istnieje jednak pewna grupa dokumentów, które nie podlegają uzupełnieniu. W pewnym postępowaniu jeden z wykonawców wniósł wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej. W jej treści zapisano: „Podejmujemy się b(...)
»

Informator(...)

Nowe władze w BOŚ-u Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska, mocą uchwały z 15 czerwca br., powołała nowy Zarząd Banku. Na jego czele stanął Sergiusz Najar, były podsekretarz stanu ds. zagranicznej polityki ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W związku z tym 17 sierpnia br. w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa z udziałem nowego prezesa. Sergiusz Najar podkreślił, że nadal najważniejszymi priorytetami w działaniach Banku będzie utrwalanie pozycji lidera w finansowani(...)
»