Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Szczyt Ziemi w Johannesbu(...)

Piotr Matuszewski 10 lat po konferencji w Rio, przedstawiciele wszystkich państw świata zjechali do Johannesburga, aby radzić o problemach naszej planety związanych z niszczeniem jej zasobów naturalnych, zatruwaniem środowiska, chorobami, głodem i analfabetyzmem. Jo’burg, bo tak w skrócie położone w RPA miasto nazywają mieszkańcy, tworzy (...)
»

Globalna debata(...)

Usuwanie związków biogennych ze ścieków i wód poosadowych to częsty temat organizowanych przez Lemtech Konsulting konferencji. W dniach 19-21 września br. kolejna międzynarodowa odbyła się w Krakowie. Miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja” objął nad nią patronat. Impreza skupiła środowisko specjalistów, związanych z prestiżowym stowarzyszeniem International Water Association (IWA). (...)
»