Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dbamy o czyste powietrze(...)

O działaniach realizowanych na rzecz poprawy jakości powietrza mówi Artur Michalski, zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w rozmowie z Barbarą Krawczyk Jak ważne miejsce w działaniach NFOŚiGW zajmuje kwestia poprawy jakości powietrza? Poprawa jakości powietrza w Polsce to jest jeden z naszych priorytetów. Wystarczy tylko powiedzieć, że na ten cel zamierzamy wydać 10 mld zł w formie dotacji i poż(...)
»

Mały czy duży trójpak ust(...)

  Polska w Krajowym Planie Działania KPD, przesłanym do Komisji Europejskiej w grudniu 2010 r., poinformowała, że regulacje prawne wymagane dyrektywą 2009/28/WE zostaną przyjęte w oparciu o uchwalenie odrębnego aktu prawnego – ustawy o odnawialnych źródłach energii. Pełne wdrożenie dyrektywy winno nastąpić do 5 grudnia 2010 r. Wiadomo było już wtedy, że przez Polskę termin ten nie będzie dotrzymany, z uwagi na zatwierdzenie samego KPD przez Radę Ministrów do(...)
»