Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Utrzymanie statusu uzdrow(...)

Walory klimatyczne Rabki sprawiają, iż próba zobiektywizowania narzędzi do podjęcia decyzji co do kierunku rozwoju miasta nie jest wcale zadaniem koniecznym i najważniejszym. Nawet zdroworozsądkowo – a także dla zapisów prawnych – ochrona wartości, które posiada Rabka, jest rzeczą nadrzędną. Jednak nawet w tak oczywistym przypadku, wobec nacisku sfery gospodarki, niezbędne jest wykazanie, która z dróg rozwoju jest bardziej opłaca(...)
»

Od redaktora(...)

Od redaktora Czy proces wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rzeczywiście jest tak „straszny”? Czy samorządy sumiennie realizują zapisy tego aktu prawnego? Od 1 lipca ub.r. powinien sprawnie funkcjonować nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Właśnie – powinien, ale czy faktycznie „rewolucja” objęła całą Polskę? A może znalazły się takie podmioty, które narzuconym odgórnie zmianom powiedziały „nie” i z różnych przyczyn nie wprowadziły w(...)
»