Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wiedza z pierwszej ręki(...)

kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska Politechniki Poznańskiej W czerwcu br. w Gnieźnie odbywać się będzie XX konferencja pt. „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”. Jest Pan Przewodniczącym Komitetu Naukowego. Czego można spodziewać się po tej konferencji? Jest to jubileuszowa edycja jednej z największych w Europie i największej w Polsce konf(...)
»

Światowid patrzy w stronę(...)

„Leader+” – ruch społeczny czy instytucja? Aby zachęcić najaktywniejszych mieszkańców wsi do pozostawania na obszarach wiejskich, trzeba tworzyć możliwości godnego życia i pracy w ich miejscu zamieszkania, zanim polska wieś się wyludni. Już teraz obserwujemy otoczone wianuszkiem wielkoobszarowych gospodarstw senne miasteczka z kilkoma sklepami, w których nie ma szans na wartościową edukację i rozrywkę czy codzienne dojazdy do pracy po kilkadziesiąt kilometrów(...)
»