Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Chemikalia – ograniczenia(...)

W rozporządzeniu REACH określono ograniczenia, zgodnie z którymi produkcja, wprowadzanie do obrotu czy też stosowanie substancji stwarzających zagrożenie może zostać zabronione bądź podlegać określonym uwarunkowaniom. W Polsce system kontroli obrotu oraz stosowania substancji i mieszanin, zgodny z przepisami Unii Europejskiej, reguluje Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach1. Ok(...)
»

Od redakcji(...)

Planując tematykę raportów na ten rok, nie spodziewałam się, iż zagadnienie wybrane do czerwcowego wydania okaże się tak wielkim wyzwaniem. Zarówno instalacje do kompostowania, jak i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) dla wielu były tym samym, a produkty końcowe tych procesów prawie się nie różniły. Jak wiadomo, „prawie robi wielka różnicę”, więc dopiero precyzyjna i zrozumiała definicja pomogła rozwikłać tę prostą, jak (...)
»