Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

Drogi pod ostrzałem Izby NIK skontrolowała działania 37 zarządców dróg (Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – centralę i jej 8 oddziałów, 7 zarządów wojewódzkich, 14 powiatowych, 7 zarządów w starostwach i urzędach miast na prawach powiatu) pod względem ustalania i egzekwowania przez jednostki zobowiązane do utrzymania dróg publicznych wymogów zabezpieczających jakość i terminowość wykonania robót drogowych. Z ustaleń Izby wynika, że w wyniku nieprawidłowości w d(...)
»

Połączenie regionów gospo(...)

Mając na względzie taką – wcale nie hipotetyczną – możliwość, warto poniżej pochylić się nad syntetycznym określeniem skutków przedmiotowej korekty. Na użytek niniejszego opracowania przyjęte zostanie założenie, iż będziemy mieć do czynienia z sytuacją swoistego połączenia/scalenia dwóch regionów, w których de lege lata uplasowano tylko po jednej instalacji legitymującej się statusem regionalnej. Tym samym w rezultacie dokonanych zmian otrzymamy „nowy”, powiększony region, na terenie(...)
»