Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Giełda Biomasy(...)

Andrzej Aumiller poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z-ca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pojawiające się od dłuższego czasu głosy, które mówią o potrzebie systematycznego i pilnego zjednoczenia wszystkich producentów biomasy w spójny i logiczny system, są głosami niezwykle cennymi. Między innymi w tym celu Sejm przyjął rozwiązania, które pozwalają małym i dużym producentom na łączenie się w tzw. grupy producenckie. Jednakże, ja(...)
»

OZE – biznes czy misja?(...)

Ustawa o odnawialnych źródłach energii jest ustawą pechową. Prace nad jej treścią trwają już wiele lat, ale nadal nie zyskała ona ostatecznego kształtu.  W trakcie prac zmieniały się ośrodki decyzyjne – najpierw przygotowaniem tego aktu prawnego zajmował się resort gospodarki (nadzorowany wówczas przez wicepremiera Pawlaka). Wtedy widoczny był jej wyraźnie „prorolniczy” charakter, a ponadto mocno promowano fotowoltaikę i morskie elektrownie wiatrowe. Koncepcja (...)
»