Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Współpraca instalacji MBP(...)

Jest szansa, by przy modyfikacji obecnych mechanizmów prawnych i rynkowych branża odpadowa i energetyczna współpracowały w zakresie wykorzystania potencjału energetycznego odpadów komunalnych na warunkach racjonalnych z ekonomicznego punktu widzenia dla obu stron. Co należałoby zrobić, aby osiągnąć taki efekt? W ostatnich latach dokonały się bardzo istotne i gruntowne zmiany prawa w obszarze gospodarowania odpadami. Mając na względzie przedmiot niniejszego artykułu,(...)
»

Umowa dzierżawy gruntu na(...)

  Każdy inwestor zainteresowany budową i eksploatacją elektrowni fotowoltaicznej musi pozyskać odpowiednią lokalizację dla planowanej inwestycji. Oznacza to konieczność uzyskania tytułu prawnego do gruntu o wymaganym dla celów elektrowni obszarze. Z prawnego punktu widzenia najlepiej jest, jeżeli inwestor to właściciel gruntu. Wówczas sposób korzystania z gruntu ograniczają jedynie przepisy prawa, w tym te dotyczące przeznaczenia gruntu o(...)
»