Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Polisa od odpowiedzialnoś(...)

Jednym z warunków udziału w postępowaniu przetargowym, jakie musi spełnić wykonawca, jest odpowiednia sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwiająca mu realizację zadania. W myśl rozporządzenia w sprawie rodzajów i form dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający może od nich wymagać polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. (...)
»

Krajobraz „od-nowa” (...)

  Międzynarodowa konferencja „XIV Forum Architektury Krajobrazu” odbyła się w dniach 22-24 września br. we Wrocławiu i Polanicy Zdroju. Gospodarzem tegorocznej edycji był Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Coroczne forum stanowi okazję do spotkania się osób i przedstawicieli instytucji uczestniczących w tworzeniu architektury krajobrazu. Tym razem tematem przewodnim był krajobraz, który w znacznym stopniu zależy od ludzkiej działalności. Człowiek m(...)
»