Wszystkie artykuły w kategorii: "ogrodnik miejski"

Polecane artykuły:

Krótka kołdra(...)

Doniesienia medialne z 2015 r. alarmowały: „Półtora tysiąca mieszkańców pozbawionych jest wody. Studnie wyschły, a gmina nie ma w wielu sołectwach wodociągu i mieć nie będzie, bo zadłużony Koniecpol nie ma na to pieniędzy”. Relacje ludzi dotkniętych tą sytuacją były dramatyczne. W akcie rozpaczy sami zaczęli na festynach zbierać pieniądze na budowę wodociągu. Czynili to wielką determinacją, ale z mizernym, niestety, skutkiem. W ocenie burmistrza, krytyczna sytuacja gminy to efekt nie(...)
»

NIK o gminach(...)

Najwyższa Izba Kontroli 11 września 2012 r. opublikowała informację o wynikach kontroli przeprowadzonej w 35 gminach na terenie całej Polski w zakresie utrzymania przez nie czystości i porządku na terenach publicznych. Wyniki te nie nastrajają zbyt optymistycznie w przededniu zmian w systemie gospodarki odpadami, jakie w życie wprowadza znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na terenie sześciu z kontrolowanych gmin stwierdzono tak liczne nie(...)
»