Wszystkie artykuły w kategorii: "ogrodnik miejski"

Polecane artykuły:

Informator(...)

Mazury posprzątane Z końcem wakacji zakończyła się trwająca dwa miesiące akcja „Sprzątamy Mazury”. W tym czasie z czterech mazurskich gmin (Węgorzewa, Giżycka, Mikołajek i Rynu) zwieziono w szalupach ok. 390 m³ śmieci. Przygotowane przez organizatora akcji, Fundację Szansa, worki na śmieci, z nadrukowaną na nich mapą Krainy Wielkich Jezior i informacjami dotyczący(...)
»

Praktyka usuwania drzew i(...)

Nieokreślenie w ustawie o ochronie przyrody jednoznacznych kryteriów, jakimi powinien kierować się organ administracji przy wydawaniu zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, nie jest tożsame z ich brakiem, gdyż mogą być one zrekonstruowane na podstawie innych norm prawnych. Zgodnie z postanowieniami art. 83 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880, z późn. zm.) organami upoważnionymi do wydawania zezwoleń na usuwanie drze(...)
»