Wszystkie artykuły w kategorii: "Ochrona i pielęgnacja"

Polecane artykuły:

Oczekiwane zmiany w nowel(...)

Ustawa o odnawialnych źródłach energii powróciła do Sejmu. Rozpatrywany jest obecnie projekt jej nowelizacji, wprowadzający m.in. odroczenie wejścia w życie rozdziału IV, określającego system wsparcia dla instalacji OZE. Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej wielokrotnie apelowała o zapisy stwarzające stabilne i czytelne podstawy rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii w horyzoncie co najmniej 2030 r. W korespondencji skierowanej do ministra Krzysztofa Tc(...)
»

Dyskusja bez „lania wody”(...)

  Polska jest krajem o stosunkowo niewielkich zasobach wodnych. Dostępność do wody pitnej w przeliczeniu na jednego mieszkańca okazuje się u nas taka sama jak w Egipcie.   Kwestie ochrony zasobów wodnych w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu były tematem debaty pn. „Kto ochroni zasoby wodne?”, która odbyła się 13 lipca br. w Warszawie. Organizatorem spotkania był kwartalnik „CR Navigator&r(...)
»