Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Bezpieczeństwo wody w pr(...)

Ocena bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę ma wiele wątków. Po pierwsze, zdrowotny – wodociągi powinny spełniać wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ale również wiedzieć, jakie są źródła ewentualnych zagrożeń dla ich systemu i jak mogą redukować, minimalizować lub nawet niektóre z nich eliminować. Po drugie, pojawia się problem bezpieczeństwa technicznego – odporności infrastruktury na umyślne działanie osób trzecich, błędy personelu, ale także zm(...)
»

Wykorzystywanie odpadów p(...)

W dobie szybkiego rozwoju cywilizacyjnego poważnym problemem staje się właściwe zagospodarowanie odpadów. Do niedawna najpopularniejszą metodą było ich składowanie. Obecnie podejmuje się jednak działania zmierzające do tego, aby jak największa ich część była poddana ponownemu wykorzystaniu.   Podstawą prawną takich działań są m.in. postanowienia art. 7 ust. 3 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2010 r. nr 185, poz. 1243, z pó(...)
»