Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Programy rolnośrodowiskow(...)

Radosław Gawlik Zieloni 2004 Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia Geneza programów rolnośrodowiskowych związana jest z rozwojem rolnictwa przemysłowego w wysoko rozwiniętych krajach europejskich. Po wielu latach intensywnego użytkowania gruntów rolnych zauważono tam szereg niekorzystnych zjawisk. Stosowanie przemysłowych metod produkcji rolnej w gospodarstwach wielkoobszarowych doprowadziło do ograniczenia bioróżnorodności. Na terenach wiejskich zaczęły dominować najbardzi(...)
»

Letnia wrzawa cd.(...)

W projekcie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 10 czerwca 2009 r. nie załączono na stronie Ministerstwa Środowiska uwag po konsultacjach społecznych. Nie pokazano również tych z poszczególnych ministerstw, wynikających z konsultacji międzyresortowych. Błędna polityka prowadzona przez Departament Gospodarki Odpadami doprowadziła do uszczuplenia budżetu, narażając tym samym Skarb Państwa na wielomilionowe straty (np. na likwidację instala(...)
»