Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Opłaty za parkowanie - po(...)

Tadeusz Kopta W Polsce obserwuje się brak systemowego rozwiązania problemu parkowania. Większość samorządów akcentuje deficyt miejsc parkingowych i brak środków finansowych do jego ograniczenia. Tymczasem niedostateczna ilość miejsc parkingowych występuje wszędzie i jest charakterystyczną cechą tradycyjnego miasta. Miejsca parkingowe trzeba więc wykorzystywać efektywnie, posiłkując się racjonalną polityką transportową. Sprzyja temu zasada podaży i popytu. Prz(...)
»

Drogi bardziej i mniej lo(...)

  Według danych GDDKiA z 31 grudnia 2008 r., mamy w Polsce ponad 383 tys. km dróg publicznych, w tym krajowych 18,5 tys. km (5%), wojewódzkich 28,5 tys. km (7%), powiatowych 126,9 tys. km (33%) i gminnych 209,3 tys. km (55%). Statystyczna polska gmina zarządza drogami o długości 84,5 km, a statystyczny powiat – 335 km. Podczas konferencji zorganizowanej pod hasłem „11 lat dróg powiatowych”, która odbyła się w lutym br. w Krakowie, s(...)
»