Rośliny w prawie karnym

wydany w Zieleń Miejska – 2008-6
  DRUKUJ
Drzewa i krzewy pozostają pod ochroną prawnokarną – tak jak każde inne mienie. Chronione są one przed zaborem, zniszczeniem lub uszkodzeniem na podstawie przepisów zawartych w kodeksie karnym i kodeksie wykroczeń.

Po zbadaniu problematyki ochrony prawnej zieleni, drzew i krzewów w prawie administracyjnym i prawie cywilnym, przyszła kolej na trzecią wielką gałąź polskiego systemu prawa, jaką jest prawo karne. Samo pojęcie „prawo karne” można rozumieć co najmniej dwojako. Węziej – prawo karne sensu stricto – jako tę dziedzinę prawa, której przedmiotem jest zwalczanie czynów społecznie szkodliwych, zabronionych pod groźbą kary jako przestępstwa (kodeks karny (k.k.) uchwalony w 1997 r., ustawy składające się na tzw. [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus