Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Edukacja ekologiczna w za(...)

Ścieżki edukacyjne, warsztaty artystyczne, komiksy, aplikacje mobilne, a nawet produkcje filmowe – zakłady zajmujące się zagospodarowaniem odpadów prześcigają się w kreowaniu kolejnych pomysłów, które mają służyć edukacji ekologicznej mieszkańców. Z jakim efektem? To właśnie przedstawiciele przedsiębiorstw zagospodarowujących odpady komunalne najlepiej wie(...)
»

Odzysk odpadów wielkogaba(...)

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i dyrektywami Unii Europejskiej należy dążyć do ograniczania składowania odpadów na składowiskach. Odpady wielkogabarytowe stanowią niewielki procent (ok. 5-8%) w ogólnej masie odpadów komunalnych. Jednakże ze względu na swoją dużą masę zajmują znaczną powierzchnię na składowiskach, gdzie są zazwyczaj kierowane. Konieczne jest zatem zmniejszenie ich objętości.Do grupy odpadów wielkogabarytowych, które trafiają do strumienia odpadów(...)
»