Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wychwytywanie i składowan(...)

Pakiet klimatyczno-energetyczny, przyjęty w styczniu 2008 r., zawierał propozycje ram prawnych w zakresie carbon capture and storage (CCS), które dotyczyły przede wszystkim warunków bezpiecznego i trwałego składowania CO2 w warstwach geologicznych. Prace nad pakietem trwały przez 2008 r. Regulacje dotyczące CCS zawarto w propozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla. Z kolei w przepisach refor(...)
»

Nadwiślański jubileusz(...)

Konferencja naukowo-techniczna „Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych” obchodziła w tym roku jubileusz. Na dziesiątą edycję spotkania organizator – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej – zaprosił uczestników do Ustronia. Patronat naukowy nad konferencją sprawowała Sekcja Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. Konferencję otworzył prof. Karol Kuś, wspo(...)
»