Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Elektroniczny biznes(...)

Tworzenie wspólnych przedsięwzięć biznesowych, prowadzonych w formie elektronicznej, jest obecnie niezbędne w pr firm, które chcą efektywnie współpracować z europejskimi partnerami. Prowadzenie elektronicznego biznesu ma również duży wpływ na zmniejszenie kosztów produkcji i dystrybucji, a w konsekwencji na ochronę środowiska.   Już niedługo przedsiębiorstwa będą mogły starać się o dotacje z Unii Europejskiej na wsp(...)
»

Transport azbestu w środo(...)

W pierwszej części artykułu („Przegląd Komunalny” 10/2001) przedstawiono zanieczyszczenia azbestu występujące w glebie, wodzie i powietrzu. Jeden z przykładów – zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w rejonie dużego składowiska odpadów płyt azbestowo-cementowych w strefie pracy – wymaga szczególnego wyjaśnienia, gdyż sprowokował nieprecyzyjne doniesienia w prasie. Z jednej strony budzi on apetyt mediów na sensację, z drugiej zaś wywołuje irytację auto(...)
»