Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

prof. dr hab. Marek Kosmala Zakład Budowy i Pielęgnowania w Katedrze Architektury Krajobrazu Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Warszawa Funkcjonowanie trawników w miastach Na początku lat 90. Amerykanie uprawiali przy swoich domach 8 mln ha trawników, wydając na ich pielęgnację ok. 25 mld dolarów rocznie, czyli ponad 10 razy więcej niż Polacy wydają na służbę zdrowia (The York Weekly Wednesday, June 23, 2004, www.seacoastonline.com/news/yor(...)
»

Rozwój, estetyka i dobre (...)

Wraz z postępującym rozwojem cywilizacji zwiększa się zapotrzebowanie na działania propagujące ochronę środowiska. Działalność ta jest również wspierana przez utworzony w 1994 r. Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki (EZGDK). Obecnie zrzesza on 12 gmin z trzech powiatów: opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego (woj. świętokrzyskie). Obszar Związku obejmuje powierzchnię 1068 km2, a zamieszkuje go 108 tys. osób. (...)
»