Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Artysta konceptualnego kr(...)

  Peter Walker to jeden z najwybitniejszych architektów krajobrazu naszych czasów, który w swoim ponad pięćdziesięcioletnim dorobku posiada projekty o światowej randze. Wraz z Martą Schwartz uznawany jest za pioniera i reprezentanta konceptualizmu w projektowaniu krajobrazu.   Jego nowoczesne, abstrakcyjne i tajemnicze realizacje często nazywane są minimalistycznymi. Określenie to wydaje się jednak zbyt wielkim uproszcze(...)
»

Przepisy i procedury dot(...)

Kompetencje organów administracji państwowej Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Właściciele lub zarządcy obiektów i urządzeń budowlanych z zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest zobowiązani są do dokonania przeglądu technicznego tych wyrobów, wykonanego zgodnie z Prawem budowlanym5. Z przeglądu tego sporządza się (w 2 egzemplarzach) „Ocenę stanu i możliwości be(...)
»