Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Polskie dni recyklingu(...)

Na terenie Polski jedynie 5% odpadów komunalnych poddawanych jest procesowi powtórnego przerobu. Pozostałe odpady składowane są na lepiej lub gorzej urządzonych wysypiskach. Mając nadzieję na odwrócenie powyższej proporcji, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i Stowarzyszenie Wschodnie Centrum Odzysku Surowców, Recyklingu i Edukacji Ekologicznej w Białymstoku proponują: jednostkom samorządu terytorialnego, (...)
»

Kanadyjski przykład zielo(...)

Jak na silnie zurbanizowanych terenach Vancouver sprawdza się zielona infrastruktura w gospodarce wodami opadowymi? Metro Vancouver – metropolia miejska położona na południowo-zachodnim wybrzeżu Kanady w prowincji Kolumbia Brytyjska – jest trzecim co do wielkości (po Toronto i Montrealu) miastem w Kanadzie1. Odznacza się spektakularnym położeniem, nowoczesną architekturą, proekologiczną infrastrukturą miejską i świetną kondycją ekonomiczną, przez kilkanaś(...)
»