Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redakcji (...)

  Ogrody tymczasowe i ekspozycje stałe to tematy, których znaczenie sukcesywnie rośnie, co jest widoczne nie tylko podczas wystaw w Chelsea czy Chamonix, ale także w czasie imprez organizowanych w Polsce. Świadczy o tym wystawa ogrodów pokazowych, która w tym roku odbyła się w Bolestraszycach. Oprócz tego w Krakowie zrealizowano projekt dotyczący trzech ogrodów tymczasowych, wykonanych w ramach współpracy artystów oraz (...)
»

15 lat dla środowiska War(...)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-darki Wodnej w Olsztynie, gospodarując środkami publicznymi, współuczestniczy w finansowaniu przedsięwzięć służących poprawie stanu środowiska Warmii i Mazur oraz kształtuje właściwe postawy proekologiczne, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.   WFOŚiGW w Olsztynie udziela pomocy finansowej w formie finansowania zwrotnego, kt(...)
»