Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Stan środowiska w wojewód(...)

Województwo śląskie jest zróżnicowane pod względem fizyczno-geograficznym. Eksploatacja najbogatszej w kraju bazy surowców mineralnych i związana z nią działalność przemysłu oraz urbanizacja są przyczyną zmian środowiska naturalnego. Obecne wskaźniki zanieczyszczeń są przede wszystkim efektem bezwzględnego rozwoju przemysłu w ostatnich dziesięcioleciach. Pomimo stale zmniejszających się zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, będących skutkiem zmian gospodarczych oraz egzekwo(...)
»

12 miesięcy ustawy - o ob(...)

Wszyscy wiemy, że Polska, dążąc do wstąpienia do Unii Europejskiej, musi dostosować swoje przepisy prawne do wymogów Unii, czyli wprowadzić tzw. dyrektywy. Dotyczy to również ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych była Dyrektywa 94/62, która częściowo jest ujęta w obecnej ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. (...)
»