Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Inwestowanie na obszarach(...)

Jak słusznie zauważył kiedyś Jan Maria Rokita, problemów moralnych nie można rozstrzygać na drodze referendum, a ochrona środowiska ma właśnie wymiar moralny. Konstytucyjny obowiązek dbałości o środowisko ma na celu jego ochronę dla dobra przyszłych pokoleń. Objęcie ochroną parków narodowych czy rezerwatów przyrody nie wzbudza oporów. Skąd więc tyle kontrowersji wokół obszarów Natura 2000, i to nie tylko w odniesieniu do Doliny Rospudy? Polska z własnej woli, a nie z nakazu Unii (...)
»

Od redakcji(...)

Na dofinansowanie projektów w ramach IV priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przeznaczono 190 mln euro. Nabór wniosków wstępnych do konkursu ogłoszono pod koniec maja na stronach Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Branżowców związanych z gospodarką odpadami najbardziej będzie interesowało działanie 4.2 i 4.6. Pula pieniędzy przeznaczona na oba wynosi po 30 mln euro. Pierwsz(...)
»