Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ścieki poza systemem zbio(...)

Wielu urzędników i włodarzy gmin przeczytało już raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Nadal jednak trwają dyskusje, czy w ramach Programu rozwiązywać problem pojedynczych systemów oczyszczania ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę oraz obiegu ścieków dowożonych. Są one wszak całkowicie nieuprawnione.   Generalny wniosek z tej kon(...)
»

Nowości branżowe(...)

Bezpieczne składowanie Przeciwpożarowe kontenery i magazyny typu BMC z możliwością wchodzenia, przeznaczone do składowania cieczy zapalnych, to nowy produkt w ofercie firmy DENIOS. Prezentowane systemy spełniają wymagania normy europejskiej PN-EN 13501-2 i zapewniają odporność ogniową REI 120. Zaletą stalowych kontenerów przeciwpożarowych jest ich wyposażenie podstawowe – obszerna wanna wychwytowa wraz z kratą, która gwarantuje zgodność z prawem ochrony środowiska o(...)
»