Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Świat wokół odpadów(...)

Medialnie – globalnie Globalną kampanię edukacyjną rozpoczęło przedsiębiorstwo Sony Pictures Television. We wszystkich swoich kanałach w 177 krajach (45 sieci w 30 językach) pojawiają się spoty „Picture This”, w których uwaga skupia się na różnych kwestiach zrównoważonego rozwoju, dążąc do zwiększenia ogólnego zaangażowania społecznego w tym zakresie. W zależności od kraju, promowane są: poprawa zbiórki i recyklingu tekstyliów postkonsumenc(...)
»

Lasy na świecie(...)

Program Rozwoju ONZ (UN Human Development Programme) publikuje systematyczne raporty, w których ocenia stan społeczny i gospodarczy w 177 państwach świata. Ostatnie takie opracowanie ukazało się w 2008 r. Jednym z ponad 200 różnego rodzaju wskaźników były zmiany powierzchni zajętej przez lasy w każdym kraju, jakie nastąpiły w latach 1990-2005. Przyrost powierzchni zajętej przez lasy nastąpił w 57 państwach, natomiast ubytek – w 82 państwach. W pozos(...)
»