Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przetargi(...)

Nowe skwery W Gliwicach rozstrzygnięto przetarg dotyczący modernizacji skwerów w różnych częściach miasta. Przy ulicach Paderewskiego i Sawickiej remontem zajmie się firma Czechowicz Ekologia i Zieleń z Bytomia. W skład przewidzianych prac wchodzą głównie: roboty ziemne, przebudowa placów zabaw, dostarczenie i montaż ławek oraz koszy na śmieci. Natomiast przedsiębiorstwo Elkom z Gliwic zagospodaruje zieleniec przy ulicy Sportowej, gdzie zostani(...)
»

Ramowe regulacje stosowan(...)

Produkcja i wykorzystanie biopaliw ciekłych, w tym bioetanolu i biodiesla, stała się w ostatnich latach przedmiotem poważnych inicjatyw ustawodawczych w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej, a w ostatnich miesiącach przedmiotem poważnej debaty politycznej także w Polsce. Rośnie przekonanie, że biopaliwa są dobrym rozwiązaniem dla Polski, a zwłaszcza dla krajowego rolnictwa. W wyniku debaty następuje systematyczny wzrost świadomości w tym zakresie, a jednocześnie(...)
»