Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gospodarka pofermentem z (...)

Ze względu na właściwości fizyczne i chemiczne omawiana pozostałość może być wykorzystywana na wiele sposobów, w tym jako wartościowy nawóz, wpisując się w gospodarkę obiegu zamkniętego. Produkcja i charakterystyka pofermentu Konieczność systematycznego zwiększania poziomu energii odnawialnej dla krajów Unii Europejskiej, w tym Polski, stanowi jedno z najważniejszych wyzwań w zakresie ochrony środowiska. Zagadnienie to dotyczy zarówno organów administracji(...)
»

Ażurowe podjazdy(...)

Zastosowanie płyt ażurowych na małych posesjach pozwala bez trudu stworzyć wygodny podjazd i miejsce parkingowe. A wszystko to w zgodzie z przepisami dotyczącymi powierzchni biologicznie czynnych na działce.  Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest jednym z kluczowych aktów prawnych, będących w Polsce podstawą do projektowania. Określa ono m.in. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w (...)
»