Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Budowa suszarni osadów śc(...)

Łączna liczba ludności obsługiwanej przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Opolu, łącznie z uwzględnieniem odbioru ścieków z gmin ościennych, to ok. 150 tys. mieszkańców. W latach 1998-2002 przeprowadzono modernizację OŚ w Opolu, w ramach której wdrożono technologię oczyszczania ścieków opartą na systemie Sym-Bio i stworzono warunki do wysoko efektywnego procesu oczyszczania dla aglomeracji o wielkości 225 tys. RLM. Wraz z podłączaniem do systemu kanalizacji kolejny(...)
»

Przekształcenia w infrast(...)

- szansą dla rozwoju gmin i regionu cz. II Andrzej Malwiński Czy w interesie gmin leży wykorzystywanie gazu czy oleju opałowego, podczas gdy na ich obszarze lub w regionie występują niewykorzystane zasoby paliw? W czyim interesie następuje realizacja tych źródeł i kto uzyskuje z tego dochody i korzyści? Na pewno nie gmina. Środki finansowe z tego tytułu opuszczają gminy i nie uczestniczą w dalszym obrocie gospodarczym, a dochody funkcjonujących przedsiębiors(...)
»