Wszystkie artykuły w kategorii: "Zielony poradnik"

Polecane artykuły:

Narodowe czy unijne strat(...)

Polska znajduje się w czołówce krajów unijnych, które podjęły konkretne działania dotyczące określenia narodowych strategii przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną w horyzoncie do 2050 r. Tylko kilka krajów przyjęło już strategie w tym zakresie, a wiele państw nawet nie zaczęło prac w tym zakresie. Warto przypomnieć, że założenia do polskiego Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej zostały już przyjęte przez Radę Minist(...)
»

Berlińskie place zabaw (...)

Niż demograficzny jest poważnym problemem dla wielu państw zachodnich. Rząd niemiecki od lat prowadzi politykę prorodzinną, stwarzając dogodne warunki dla młodych rodziców, takie jak dodatkowe świadczenia socjalne. Za tym idą kolejne zmiany – dłużej otwarte żłobki, kawiarnie dla rodzin czy nowe miejsca zabaw dla dzieci. Berliński Prenzlauer Berg uważany jest za „niemiecką stolicę rozrodczości” ze względu na najwyższy w kraju wskaźnik urodzeń na jedną(...)
»