Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Wodór – nośnik bioe(...)

Reforming produktów pirolizy i gazyfikacji Dzisiejsze technologie produkcji H2 opierają się głównie na katalitycznym reformingu parowym prostych węglowodorów (metan, gaz ziemny) przy zastosowaniu katalizatorów stałych, będących różnymi modyfikacjami stosunkowo dobrze poznanego i dotychczas szeroko przebadanego katalizatora niklowego, których odporność i trwałość gwarantuje nieprzerwaną pracę przez tysiące godzin. Konwersja tych surowców osiąga przeciętnie wart(...)
»

Selektywna zbiórka bioodp(...)

Szacuje się, że całkowita ilość bioodpadów wytwarzanych rocznie w Unii Europejskiej wynosi od 76,5 do 102 mln Mg odpadów spożywczych i ogrodowych zawartych w zmieszanych odpadach komunalnych stałych oraz do 37 mln Mg odpadów pochodzących z sektora produkcji napojów i żywności. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach wprowadziła do obiegu prawnego nowe pojęcia i definicje w zakresie gospodarki odpadami. Przez bioodpady rozumie się ulegające biodegradacji odpady z ogro(...)
»