Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Nadzieje i obawy, czyli c(...)

Po ponad trzech latach oczekiwania na nową ustawę i zlikwidowaniu wszelkich absurdów w funkcjonowaniu systemu wsparcia, można zakładać, że sytuacja ulegnie poprawie i wreszcie pojawi się możliwość, tak jak w każdym innym cywilizowanym kraju, realizowania swoich marzeń o inwestowaniu w OZE. Ostatnie tygodnie przynoszą jednak kolejne niespodzianki, które pod znakiem zapytania stawiają plany wielu inwestorów w sektorze energetyki rozproszonej i odnawialnej. Pojawiło się bowiem sporo ró(...)
»

Techniki membranowe w inż(...)

Coraz częściej podkreśla się, że o ile wiek XX był „wiekiem ropy”, to obecne stulecie będzie „wiekiem wody”. W raporcie Narodów Zjednoczonych – „Global Environmental Outlook - GEO 2000”1 – większość omawianych problemów (57%) było związanych z przyszłością zaopatrzenia w wodę na świecie. Raport wyraźnie stwierdza, że w perspektywie ok. dwudziestu lat wiele krajów zostanie dotkniętych brakiem wody, a w 2015 r. dwie trzecie(...)
»