Kara za złą pielęgnację

wydany w Zieleń Miejska – 2008-2
  DRUKUJ
Trzecią postacią deliktu w art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880, ze zm.) jest zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów.

Mamy tu do czynienia z deliktem administracyjnym o charakterze materialnym. Karalnym działaniem lub zaniechaniem jest niewłaściwa pielęgnacja, czyli pielęgnacja nieodpowiadająca zasadom wynikającym z wiedzy przyrodniczej. Następstwo tego to zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów, czyli doprowadzenie do sytuacji, w której utraciły one żywotność bądź też, w odniesieniu do drzew, utraciły one koronę i [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus