Analiza wiekowa drzewostanu

wydany w Zieleń Miejska – 2008-2
  DRUKUJ
Ważnym elementem postępowania rewaloryzacyjnego jest analiza wiekowa drzewostanu (dendrochronologia). Pozwala ona na precyzyjne wskazanie drzew stanowiących pozostałość historycznej kompozycji przestrzennej oraz wskazuje samosiewy.

Rewaloryzacja zabytkowych parków i ogrodów jest procesem, w którym wykorzystywane są różne metody badawcze. Ich dobór uzależniony jest od szeregu czynników, tj. od rodzaju obiektu, jego stanu przetrwania, możliwości przeprowadzenia badań itp. Często stosuje się równolegle kilka metod. W przypadku różnych obiektów ogrodowych sposób postępowania w procesie rewaloryzacji jest podobny.
Przystępując do prac, należy zacząć od wykonania szczegóło [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

Zobacz także

comments powered by Disqus