Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Biorecykling domknie GOZ(...)

Recykling bioodpadów powinien być równie ważny, a może nawet ważniejszy niż recykling surowcowy. Jak najwięcej biomasy powinno bowiem wracać do gleby. Coraz większego znaczenia nabierają pojęcia ponownego użycia, recyklingu i odzysku. Świadczyć o tym mogą idee gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i zero waste, które powoli nabierają kształtu obowiązującego w Europie prawa. Również w Polsce. Branża odpadowa otrzymuje zadanie zwiększania poziomów recyklingu, wynikający(...)
»

Jestem za systemem wsparc(...)

Z Grzegorzem Wiśniewskim, prezesem Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej, rozmawia Urszula Wojciechowska.   Sposób implementacji zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych do polskiego prawa nie satysfakcjonuje wielu grup działających w branży OZE, czy słusznie?   Trudno mówić o „sposobie&rd(...)
»