Wszystkie artykuły w kategorii: "Parki i ogrody"

Polecane artykuły:

Konsolidacja i rozwój obs(...)

W artykule opublikowanym na łamach „Przeglądu Komunalnego” nr 5/2017 pt. „Formy organizacyjno-prawne działalności komunalnej gmin” Zygmunt Jerzmanowski omówił stan przekształceń w gospodarce komunalnej od 1990 r. do dziś. Przekształcenia przedsiębiorstw ciągle postępują, aczkolwiek ich największa fala przypadła na lata 1997 i 2010/2011, kiedy wymusiły ją zmiany ustawodawcze. Bardzo wiele przekształconych niegdyś przedsiębiorstw komunalnych to w tej chwili dynamiczne i nowoczesne spółki prawa (...)
»

Ilościowa analiza infiltr(...)

Infiltracja wód gruntowych do wnętrza nieszczelnych przewodów kanalizacyjnych jest zjawiskiem niekorzystnym. Powoduje ona m.in. niepożądaną zmianę rozcieńczenia ścieków, utrudniającą ich oczyszczenie w biologicznej części oczyszczalni ścieków oraz zwiększony przepływ ścieków przez przewód kanalizacyjny i związany z tym wzrost kosztów transportu oraz oczyszczania ścieków, a także częstszą pracę pomp. Do negatywnych zjawis(...)
»