Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rośliny na zielone dachy(...)

Ogrody dachowe ze względu na korzyści ekologiczne i ekonomiczne oraz walory estetyczne stają się coraz popularniejsze w Polsce. Są to nie tylko typowo zazielenione powierzchnie dachów budynków, ale też zagospodarowane i obsadzone roślinami podziemne garaże z całą infrastrukturą służącą mieszkańcom osiedli – placami zabaw, miejscami do rekreacji i wypoczynku. Przyczyniają się one do łagodzenia klimatu w miastach, retencjonują wody opadowe oraz korzystnie wpływają na poprawę stanu powie(...)
»

Odpłatne przejęcie przyłą(...)

Czy przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, których budowa z reguły jest przecież finansowana przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci, powinny być odpłatnie nabywane przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na własność, a dokładniej rzecz ujmując, czy osoba, która poniosła koszty ich budowy, może skutecznie wystąpić z takim żądaniem? Pierwszą kwestią jest ustalenie potencjalnych podstaw prawnych, umożliwiających osobie, która poniosła(...)
»