Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zarządzanie i odpowiedzia(...)

Gdyby zgodnie z zasadą „płaci ten, kto korzysta” ustalić taryfę za wodę w jednym z małych miast w obrębie jednej z aglomeracji, zaopatrywanym w wodę przez duże międzygminne przedsiębiorstwo, to ceny wody w tym mieście byłyby co najmniej trzy razy większe niż w pobliskiej miejskiej metropolii. W końcu lat 80. ubiegłego stulecia międzygminne przedsiębiorstwo, nieob(...)
»

Topola – uprawa energetyc(...)

Biomasa i uprawy energetyczne są przykładami źródeł energii odnawialnej wzbudzającymi najmniej kontrowersji. Jak dotąd nie odnotowano protestów przeciwko plantacji energetycznej czy kotłowni na biomasę. Dlaczego zatem tak mało zakłada się plantacji roślin tego rodzaju? Czy na pewno powodem są wyłącznie koszty?   Recepta na zastój plantacji Po kilku latach obecności w Polsce upraw roślin energetycznych można (...)
»