Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Górna Austria (...)

  O.Ö. Energiesparverband (ESV) jako agencja kraju związkowego Górnej Austrii ds. efektywności energetycznej i energii odnawialnej wspiera rząd krajowy w propagowaniu i wdrażaniu polityki zrównoważonego rozwoju.  Jedna z zasad tej polityki głosi, że biomasa jako paliwo odnawialne jest szczególnie polecana do ogrzewania budynków mieszkalnych, komercyjnych i użyteczności publicznej. W ciągu ostatnich dwudziestu lat nastąpił znaczn(...)
»

Mechaniczne zabezpieczani(...)

Podczas swojego rozwoju drzewa podlegają rozmaitym negatywnym oddziaływaniom, które mogą prowadzić do ich zniszczenia. Aby nie stanowiły one zagrożenia dla otoczenia, należy je odpowiednio zabezpieczyć. Jednym ze sposobów jest tzw. mechaniczne zabezpieczanie ich korony, pnia czy korzeni. Drzewa w swym osobniczym rozwoju narażone są np. na obumieranie tkanek lub or(...)
»