Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kary za niewożenie odpadó(...)

Twórcom nowych regulacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.)przyświecał cel stworzenia szczelnego i efektywnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nieefektywne okazały się jednak regulacje prawne, które miały temu służyć. Cel zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi był jasny –wzrost ilości odpadów poddawanych procesom odzysku, w tym recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, oraz zmniejszenie ilości odpadów biode(...)
»

Finansowanie ochrony przy(...)

(red.) Andrzej Mizgajski. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań 2003, s. 144 To pierwsza publikacja w całości poświęcona zagadnieniom finansowania ochrony przyrody. Inspiracją do jej powstania były międzynarodowe konferencje zatytułowane: „Finansowanie ochrony przyrody w Polsce i w Niemczech – doświadczenia i perspektywy”, które odbyły się w 2002 r. oraz 2003 r.(...)
»