Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zalecane klasy sztywności(...)

Boom inwestycyjny, jaki aktualnie przeżywa nasz kraj, stawia przed wszystkimi uczestnikami tego procesu wyzwania. Dotyczy to także branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Ponieważ rury z tworzyw sztucznych są istotnym elementem nowo budowanej infrastruktury, można usprawnić ten proces poprzez wdrożenie specjalnych zaleceń sztywności obwodowej rur kanalizacyjnych z tworzyw termoplastycznych, wykorzystywanych do budowy kanalizacyjnych sieci zewnętrznych.  (...)
»

Narzędzia informatyczne w(...)

Waldemar Kamrat Planowanie zaopatrzenia miast w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, jako proces ogólnie określony w ustawie Prawo energetyczne, jest zagadnieniem stosunkowo nowym i zbierającym dopiero teraz pierwsze doświadczenia. Zazwyczaj każda gmina ma swoje własne problemy i uwarunkowania1. Z powyższego względu wynika konieczność modyfikacji istniejących "wzorców" planu do specyfiki lokalnej gospodarki energetycznej. Powoduje to potrzebę posiadania pe(...)
»