Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Próba zbilansowania zyskó(...)

Wpływ autostrady na środowisko Autorzy analizy porealizacyjnej, opracowanej dla autostradowej obwodnicy miasta Poznania od węzła Komorniki do węzła Krzesiny, zobowiązani byli m.in. do rozważenia problemu ewentualnego zanieczyszczenia gleb spowodowanego ruchem pojazdów oraz zanieczyszczenia powierzchni ziemi odpadami powstającymi w wyniku eksploatacji i zabiegów związanych z utrzymaniem tej drogi. Zanieczyszczenie gleby W ramach monitoringu fazy przedeks(...)
»

Majątek w użyczenie(...)

W 2000 r. powołano Związek Międzygminny „Obra”, którego członkami zostały gminy: Wolsztyn, Siedlec i Przemęt. Od momentu opublikowania jego statutu Związek rozpoczął przejmowanie od gmin obowiązków z zakresu gospodarki odpadowej. Najpierw była to realizacja programów edukacyjnych, potem rozwój selektywnej zbiórki, wreszcie powierzenie prowadzenia inwestycji polegającej na rozbudowie składowiska odpadów komunalnych w Powod(...)
»