Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Frakcja energetyczna – su(...)

W związku z rozporządzeniem w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, obecnie całą naszą energię pochłania frakcja biodegradowalna/organiczna. Jednakże przepis, który ma zacząć obowiązywać od 2016 r., tzw. 6 MJ/kg s.m. już teraz zaczyna nas niepokoić. Badania dotyczące kaloryczności wytwarzanych odpadów, przeprowadzane przez niektóre zakłady komunalne, potwierdzają fakt, że cała frakcja nadsitowa nie będzie mogła być składowana, podobnie jak inne ba(...)
»

Recykling (w) przyszłości(...)

Nieustannie wzrasta liczba ludności. Według prognoz Organizacji Narodów Zjednoczonych, do 2056 r. populacja ludzi na świecie osiągnie 10 mld. W związku z tym, że surowców, niezbędnych do produkcji dóbr konsumpcyjnych, ubywa, podstawą funkcjonowania gospodarek światowych będzie recykling. – Rozrastające się aglomeracje miejskie i wzrastająca liczba ludności oznaczają dalszy wzrost zapotrzebowania na wodę, energię czy inne produkty konsumpcyjne. Pewne jest, że ilość o(...)
»