Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Szczegółowe wyniki Konkur(...)

Szczegółowe wyniki Konkursu (PDF)(...)
»

Zmiany w polskim prawie z(...)

Zamówienia publiczne wiążą się z tą sferą działalności państwa, która polega na nabywaniu dóbr, usług i robót budowlanych, a z uwagi na wartość zawieranych umów stanowią istotny element wspólnego rynku. Przed przystąpieniem do Unii Europejskiej Polska, podobnie jak wiele innych państw, traktowała zamówienia publiczne po części jako instrument dla wzmacniania własnego rynku i krajowych przedsiębiorców. Wyrazem instrumenta(...)
»