Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Taryfowa polityka(...)

Kompetencją rady gminy (oprócz tych, które opisałem ostatnio) jest stanowienie taryf. Rola rady gminy wydaje się w tym zakresie znacząco ograniczona. To bowiem firma wodociągowa jest inicjatorem wniosku taryfowego, a wójt (burmistrz, prezydent) kontroluje zasadność ponoszonych kosztów. Rada gminy ma ustawowe prawo jedynie do zatwierdzania taryf. Czy to oznacza, że rada gminy nie ma nic do powiedzenia w polityce ich kształtowania? Nic bardziej błędnego. To właśnie(...)
»

Dekada na rzecz branży(...)

Polska Izba Gospodarki Odpadami obchodzi jubileusz 10-lecia swej działalności. 14 kwietnia 2003 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Założycielskie Izby, do której przystąpiło wówczas 140 spółek (prywatnych i komunalnych), zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, oraz producentów i dostawców urządzeń i technologii. Zgromadzenie Założycielskie przyjęło Statut Izby, w którym jako podstawowe zadania określono reprezentację i obro(...)
»