Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Komputerowe modele sieci (...)

Programy do modelowania pracy sieci wodociągowej mogą być pomocne przy rozwiązywaniu problemów związanych zarówno z projektowaniem, jak i z eksploatacją systemów dystrybucji wody. Programy te mogą stanowić składnik (podprogram) bazy danych, w której gromadzi się informacje na temat obiektów sieci wodociągowej, lub mogą współpracować z niektórymi rodzajami baz danych jako niezależne aplikacje. Mogą one być także tzw. nakładkami na programy (typu CAD) lub pracować bezpośrednio pod (...)
»

Reforma systemu w ujęciu (...)

Trwają sejmowe prace nad reformą gospodarki odpadami komunalnymi. Zaakceptowany przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3670) budzi wiele emocji, w szczególności założenie obligatoryjnego przejęcia przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Ustawa wymusza na gminach zapewnienie odbierania i za(...)
»