Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpad tekstylny – wczoraj(...)

Już w XVIII w. na terenie Polski pozyskiwano i wykorzystywano odzież używaną. Świadczy o tym edykt wydany w 1777 r., obowiązujący na terenie Wielkopolski, nakazujący wykorzystywanie m.in. „gałganów” włókienniczych. Rozbudowujący się w XIX w. przemysł włókienniczy w Łodzi, Bielsku-Białej i Białymstoku w dużym stopniu opierał się na odpadach poużytkowych, pozyskiwanych różnymi sposobami. Poużytkowe wyroby włókiennicze także po II wojnie światowej stanowiły z(...)
»

W urzędach bez gotówki(...)

Brak odpowiednich przepisów lub ich niejednoznaczność były hamulcem w rozwoju płatności bezgotówkowych w instytucjach publicznych. To się jednak zmienia. Polska administracja staje się coraz bardziej przyjazna płatnościom bezgotówkowym. Jeszcze do niedawna tylko nieliczne urzędy decydowały się na nawiązywanie współpracy z bankami lub agentami rozliczeniowymi na zasadach komercyjnych i wprowadzanie obsługi bezgotówkowych instrumentów płatniczych. Obecnie bardzo szybk(...)
»