Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

„Firma z Klimatem”(...)

Na początku marca Fundacja Nasza Ziemia zainaugurowała nową odsłonę swojego autorskiego programu „Firma z Klimatem”, promującego ideę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Program ma na celu edukowanie oraz promowanie prośrodowiskowego stylu prowadzenia firmy. W założeniu działanie ma charakter ogólnopolski, dlatego firmy i instytucje z terenu całego kraju mogą starać się o tytuł „Firmy z Klimatem”. Fundacja Nasza Ziemia chce zapewnić kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakr(...)
»

Regiony gospodarki odpada(...)

Znowelizowane przepisy odnoszące się do tworzenia systemów organizacyjno-prawnych w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi zakładają, że powinny być one dwuszczeblowe. Na poziomie województwa mają być skonstruowane regiony gospodarki odpadami komunalnymi (RGOK), zaś na szczeblu gminy zostanie zbudowany system w ramach regionu, do którego została ona przyporządkowana. Charakterystyczną cechą regionu ma być funkcjonowanie w jego ramach instalacji prze(...)
»