Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odbiór i zagospodarowanie(...)

Jak kształtuje się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych? Jaki jest zakres regulacji aktu prawa miejscowego? Do czego zobowiązana jest rada gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi? Zgodnie z pierwotną treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2016 r. poz. 250, ze zm.) i przepisem (DzU z 2012 r. poz. 391), „rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczeni(...)
»

Dekada z Dyrektorami(...)

  Już od 10 lat Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast wraz z redakcją „Przeglądu Komunalnego” organizuje konkurs o tytuł Dyrektora Roku. Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się prezesi i dyrektorzy, którzy w swojej pracy wykazali się wyjątkową przedsiębiorczością, pomysłowością i zdolnościami menedżerskimi, w sposób szczególny przyczyniając się do rozwoju sektora gospodarki komunalnej. (...)
»