Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Inauguracja Klubu EMAS(...)

W dniach 16-17 marca, z inicjatywy Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000, odbyło się w Zakopanem spotkanie inaugurujące Klub EMAS. Klub ten zrzesza organizacje zarejestrowane w krajowym systemie ekozarządzania i audytów. Patronat nad przedsięwzięciem objął generalny dyrektor ochrony środowiska, który odpowiada za rejestrację organizacji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ponad połowy podmiotów zarejestrowanych w EMAS w Polsce. Były to następujące(...)
»

"Na całość!" albo na powa(...)

Wreszcie są! Założenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Ministerstwie Środowiska rodziły się długo, po czym kilkanaście dni były tajne. I wreszcie, opatrzone datą 24 maja br., ujrzały światło Internetu. Realizując prośbę o zgłaszanie uwag (acz nie o konsultacje), Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami przesłał na ręce ministra Kraszewskiego obszerne stanowisko. Oto jego skrócona wersja. Zdaniem autorów założeń, ich realizacja miałaby (...)
»