Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Niska emisja- sprawa wyso(...)

Nieodpowiedni stan techniczny instalacji kotłowych centralnego ogrzewania, przestarzałe i niesprawne urządzenia grzewcze, niska jakość węgla i drewna, spalanie w piecach, kotłach c.o. odpadów, a także nieodpowiedni stan instalacji kominowych – to główne przyczyny niskiej emisji. Jej skutki mogą być bardzo poważne zarówno dla zdrowia człowieka, jak i dla środowiska. Istotnym elementem środowiska przyrodniczego, oddziałującym w sposób bezpośredni na zdrowie, a tym sam(...)
»

Uboczne skutki centraliza(...)

W obecnych uwarunkowaniach gospodarczych trudno sobie wyobrazić szerszy i szybszy rozwój wykorzystania odnawialnych zasobów energii bez sprzyjającej polityki państwa. W 2006 r. po raz pierwszy dokonano pełnej weryfikacji i oceny działań krajów członkowskich na rzecz wypełnienia przyjętych wcześniej zobowiązań ilościowych wobec Unii Europejskiej na 2010 r. Najważniejsze z tych celów to wypełnienie zobowiązań wynikających z dyrektyw UE 2001/77/WE w sprawie promocji energii elektry(...)
»