Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Książki nadesłane(...)

Johannesburg na żywo i co dalej Aleksandra Wójtowicz, Wanda Pazdan Po dziesięciu latach od historycznego Szczytu Ziemi w Rio de Janerio, gdzie powstała „Agenda 21”, sformułowano zasadę zrównoważonego rozwoju oraz podpisano konwencję o ochronie klimatu i różnorodności gatunkowej, zorganizowano szczyt w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki,(...)
»

Przepisy i procedury doty(...)

Właściciel obiektu oraz przedsiębiorstwo wykonujące roboty polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest Obowiązki właściciela obiektu Właściciel obiektu, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, zobowiązany jest do: sporządzenia „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”9(...)
»