Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Związki przyczynowo-skutk(...)

Przystępując do pisania niniejszego artykułu, zastanawiałem się, który ze wskaźników potraktować jako motyw przewodni. Postanowiłem, że zmienną objaśnianą będzie wskaźnik sprawności sieci, wyliczany w raporcie benchmarkingu przedsiębiorstw wod-kan w Polsce. Wybrałem ten, a nie straty wody, ponieważ jest on bardziej klarowny i nie budzi żadnych kontrowersji. Przypomnę tylko, że w raporcie benchmarkingu jest to wskaźnik D6, wyliczany w prosty sposób jako iloraz ilośc(...)
»

Magnolie na terenach ziel(...)

  Zapewne każdy, kto miał okazję oglądać obsypane kwiatami magnolie, urzeczony oryginalnością ich kształtów i barw, z trudem odrywał od nich wzrok. Istotnie, należą one do najpiękniejszych drzewiastych roślin ozdobnych.   Reprezentuje je 80 gatunków, w większości krzewów, ale także drzew, osiągających wysokość do ok. 60 m. Istnieje też mnóstwo odmian, których liczba z każdym rokiem zwiększa się. Większość ga(...)
»