Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Natura 2000 - chroni i in(...)

Natura 2000 to europejski program ochrony przyrody, funkcjonujący od 1992 r. w całej Unii Europejskiej. Wszystkie państwa dołączające do Wspólnoty musiały ten program wdrożyć. Co ważne, funkcjonuje on na takich samych zasadach w całej Unii Europejskiej. Sieć obszarów „naturowych” w każdym unijnym kraju tworzy się wg tych samych reguł i procedur, wypełnia się takie same standardowe formularze danych, korzysta z identycznych list gatunków i si(...)
»

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Osady pod kontrolą Przedsiębiorstwo Seweko ze Stargardu Szczecińskiego wygrało przetarg na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Golczewie (woj. zachodniopomorskie). W ramach inwestycji wybudowane zostaną nowe obiekty technologiczne. Powstanie kontenerowa stacja zlewna ścieków dowożonych, wiata przejazdowa dla pojazdu odbierającego odwodnione osady, a także pomieszczenie techniczne prasy taśmowej wraz z urządzeniami do mechanicznego odwadniania osadów nadmiern(...)
»