Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

PAX 18 i PIX XL w walce z(...)

Oczyszczalnia Ścieków „Czajka”, zaprojektowana w latach 1970-73, została przejęta do eksploatacji w styczniu 1991 r. Projekt przewidywał przepustowość zakładu na 400 tys. M³ ścieków na dobę. Obecnie do oczyszczalni dopływają ścieki z całej prawobrzeżnej części Warszawy oraz Legionowa w ilości ok. 190 tys. M³ na dobę. Ścieki kierowane są do oczyszczalni za pomocą systemu pompowni. Obiekty ciągu technologicznego zaprojektowano w układzie klasycznym, a od 1995 r. wprowadzon(...)
»

Wydarzenia(...)

Rewitalizacja śródmieść Czwarta edycja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pt. „Rewitalizacja obszarów miejskich – praktyczne problemy rewitalizacji śródmieść” odbędzie się 27-28 maja br. w Legnicy. W zamierzeniu organizatora, którym jest firma Abrys, konferencja ma ukazać aktualne problemy polskich obszarów śródmiejskich, ich potencjał i walory. Przy wsparciu naukowców oraz przedstawicieli mia(...)
»