Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

(...)

Praca w branży wod-kan często nazywana jest społeczną misją. Po pierwsze z tej racji, że bez wody nie ma życia, a odbiór ścieków i właściwe ich oczyszczenie jest miarą cywilizacji. Po drugie zaś to, co robią przedsiębiorstwa, ma wymiar społecznej i środowiskowej korzyści. Misja to jednak nie powód do samozadowolenia, a zobowiązanie. Przede wszystkim do dobrej pracy, ale również do edukowania. Z radością obserwujemy, jak jest to przez Państwa przedsiębiorstwa realizowane dzięki (...)
»

Rozwój ciepła z odnawialn(...)

Rozwój ciepła z odnawialnych źródeł energii Ostatnio decydenci zauważyli, że bez ciepła z odnawialnych źródeł energii trudno będzie osiągnąć założone cele udziału OZE w ogólnym bilansie energii w 2020, a nawet w 2030 roku. Pierwszym kierunkiem zwiększenia udziału OZE w ciepłownictwie jest ciepło systemowe. W najbliższej dekadzie rozwój ciepła z OZE, poza spadającymi kosztami technologicznymi, determinowany będzie unijnymi regulacjami zawartymi w tzw. pakie(...)
»