Zielone konkursy

wydany w Zieleń Miejska – 2006-7
  DRUKUJ
W kraju odbywa się wiele regionalnych konkursów, skierowanych do społeczności lokalnej, które związane są z utrzymaniem zieleni. Ich organizatorami są głównie samorządy lokalne lub towarzystwa miłośników miast.

Postanowiliśmy zajrzeć do kilku większych i mniejszych polskich miast, aby zobaczyć, w jaki sposób na ich terenie przeprowadza się te konkursy.

Bydgoszcz
Bydgoszcz jest najbardziej zielonym miastem w Polsce. Zieleń ogólnodostępna (parki i zieleń osiedlowa) zajmuje w tym mieście obszar 1263 ha. Na jednego mieszkańca przypada tutaj 32,8 m2 zieleni. Minimum europejskie to 30 m2/mieszkańca.
Konkurs „ Bydgoszcz w kwiatach i zieleni” organizuje Towarzystwo Miłośników Bydgoszczy. W bieżącym roku odbywa się 81. jego edycja. Jest to, bodaj, najstarszy zielony konkurs w Polsce, organizowany jest bowiem od 1923 roku, z przerwą na lata wojny. Na organizację konkursu Towarzystwo uzyskuje środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pozyskuje sponsorów prywatnych. Ciekawą innowacją konkursu bydgoskiego jest przyznawanie darmowych talonów na zakup roślin balkonowych osobom, które pragną w konkursie uczestniczyć, ale sytuacja finansowa im na to nie pozwala.

Wrocław
We Wrocławiu na jednego mieszkańca przypada 17,7 m2 zieleni ogólnodostępnej. Obszarowo zieleń ta zajmuje 1003 ha. Już od 1955 roku Towarzystwo Miłośników Wrocławia jest organizatorem konkursu „Ukwiecony Wrocław”. W ubiegłorocznej, 50. edycji konkursu ocenianych było około 250 przydomowych ogródków, przestrzeni międzyblokowych, balkonów i okien. Zgłoszeń do konkursu dokonywali zarządcy nieruchomościami, spółdzielnie mieszkaniowe oraz sami mieszkańcy. Nagrodami w konkursie były talony na zakup kwiatów i krzewów ozdobnych.
Urząd Miejski jest natomiast organizatorem ciekawego konkursu „Wrocławska magnolia”, który skierowany jest do studentów wrocławskich uczelni, podejmujących pracach magisterskich problematykę szeroko pojętej ochrony środowiska i przyrody Wrocławia. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych, które następnie posłużą do wdrażania proponowanych w nich rozwiązań. Koszty związane z organizacją i promocją konkursu pokrywa Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ze środków przeznaczanych są na działalność Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Wydziale Środowiska i Rolnictwa.

Łódź
Łódź, obszarowo, posiada najwięcej parków i zieleni osiedlowej w Polsce – 2239 ha. Na jednego mieszkańca przypada tutaj 27 m2 zieleni. Od trzech lat organizowany jest przez Urząd Miejski konkurs „Piotrkowska w kwiatach”, który podzielono na trzy kategorie: najładniej ukwiecony balkon lub okno, witryna sklepowa i ogródek gastronomiczny. Ciekawostką jest włączenie do konkursu ogródków gastronomicznych, mieszczących się przy ul. Piotrkowskiej (od Placu Wolności do skrzyżowania z Alejami Mickiewicza i Piłsudskiego), które rywalizują o nagrodę prezydenta miasta. Ogródki oceniane są pod względem funkcjonalności i estetyki. Punkty w konkursie zdobywa się za oświetlenie, żywą zieleń dekoracyjną oraz za harmonijne wpasowanie ogródka w otoczenie. Nagrody otrzymują właściciele ogródków - za zajęcie pierwszego miejsca 1500 zł, a za zajęcie drugiego miejsca 1000 zł.

Promocja zieleni
Konkursy na najpiękniejsze przydomowe ogrody oraz balkony organizowane są już w wielu miejscach w kraju. Są doskonałym uzupełnieniem polityki kształtowania terenów zieleni przez urzędy i zarządy zajmujące zielenią publiczną. Ma to bardzo pozytywny wpływ na promocję zieleni oraz kształtowanie lokalnych postaw społecznych. W przestrzeni publicznej pojawia się zadbana przydomowa zieleń, poprawiane są warunki życia mieszkańców. Jest piękniej, przyjemniej i zdrowiej. Miasto tonące w kwiatach i bujnej roślinności ma większą wartość turystyczną, a zurbanizowane tereny uzupełniają się "żywą tkanką", przy zaangażowaniu niewielkich środków finansowych.

(mb)


Kościerzyna
W Kościerzynie organizatorem konkursu „Zieleń blisko nas – kolorowe balkony” jest Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wraz z Urzędem Miasta. Konkurs kierowany jest do ludzi mieszkających w budynkach, których administratorem jest kościerski TBS. Celem konkursu jest poprawa estetycznego wizerunku miasta. Zainteresowanie konkursem z roku na rok wzrasta. Nagrody rzeczowe w tym konkursie funduje TBS.

Tarnów
Od 2000 roku Urząd Miejski jest organizatorem konkursu „Zieleń blisko nas”. Konkurs rozgrywa się w dwóch kategoriach: najpiękniejszy ogród i najpiękniejszy balkon. Każdego roku obserwuje się wzrost zainteresowania konkursem. Na uwagę zasługuje fakt włączenia do prac komisji, oceniającej ogrody i balkony, laureatów konkursu z poprzedniego roku. Organizacja konkursu sprawia, że wzrasta poziom wiedzy ogrodniczej jego uczestników.

Mrocza
Urząd Miasta i Gminy w Mroczy k. Bydgoszczy, od kilku lat jest organizatorem konkursu „Zieleń blisko nas” o najpiękniejszy balkon, ogród, zagrodę wiejską. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców do dbałości o estetyczny wygląd miejsca swojego zamieszkania, a przez to całego środowiska w gminie. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: balkony, tarasy i ogródki przydomowe w mieście Mrocza oraz posesje i zagrody na terenie wiejskim. Zwycięzcy konkursu otrzymują czeki gotówkowe, a wyróżnieni dyplomy. Laureaci konkursu włączani są do składu komisji konkursowej, oceniającej zgłaszane w konkursie obiekty w następnym roku.

Przygotowała: Alicja Kostecka

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus