Zieleń dla lepszej jakości życia

wydany w Zieleń Miejska – 2006-7
  DRUKUJ
Z Cécile Piérard rozmawia Alicja Kostecka

Konkurs Entente Florale jest najstarszym konkursem dotyczącym upiększania miast i wsi w Europie. Jaka jest historia związana z powstaniem tego konkursu?
Pierwszy prestiżowy konkurs Entente Florale został zorganizowany ponad 25 lat temu. W ramach konkursu rywalizowały jedynie miasta i wsie z Francji i Wielkiej Brytanii. Obecnie bierze w nim udział 12 krajów: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Francja, Holandia, Irlandia, Niemcy, Słowenia, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. Ale już kolejne kraje wyraziły chęć przystąpienia do konkursu.
Organizatorem Entente Florale jest Europejskie Stowarzyszenie Kwiatów i Krajobrazu (Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage – AEFP). Każdy kraj wchodzący w jego skład reprezentowany jest przez narodową organizację, która uczestniczy w pracach Komitetu Dyrektorów AEFP. Konkurs wspierany jest także przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów-Ogrodników (International Association of Horticultural Producers – AIPH). W poszczególnych krajach organizatorami konkursu są instytucje pozarządowe, zajmujące się zielenią i upiększaniem miast oraz wsi, które wspierane są przez ministerstwa rolnictwa, środowiska lub turystyki.

Jakie są główne cele Stowarzyszenia?
Głównym celem organizacji jest socjalny i kulturalny rozwój obszarów zurbanizowanych poprzez poprawę jakości życia ich mieszkańców. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez zachęcanie do podejmowania działań na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców na obszarach zurbanizowanych przez promowanie polityki rozwoju krajobrazu, w zgodzie z europejskimi konwencjami na ten temat. Naszym najbardziej spektakularnym działaniem jest konkurs Entente Florale, którego zadaniem jest nie tylko przyczynianie się do upiększania miast i wsi oraz promowanie rozwijania obszarów zielonych, ale także budowanie sieci międzynarodowych kontaktów między miastami i wsiami, biorącymi w nim udział. Konkurs sprawia, że władze lokalne oraz sami mieszkańcy współpracują przy upiększaniu miejsc, w których żyją, przyczyniając się w ten sposób do poprawy jakości swojego życia.

Jaka jest procedura Entente Florale?
Konkurs jest otwarty dla wszystkich krajów Europy oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Jest on rozgrywany w dwóch kategoriach: dla miasteczek i miast powyżej 10 tys. mieszkańców oraz dla wsi zamieszkałych przez mniej niż 10 tys. osób. Roczna składka członkowska wynosi 2 tys. euro. Kraje, pragnące wziąć udział w konkursie, muszą wytypować reprezentacyjne miasto lub wieś, które wyróżnia się zagospodarowaniem terenów zieleni. Miejscowości te następnie są wizytowane przez międzynarodowe jury, które dokonuje oceny i rekomenduje do nagród. Jury składa się z reprezentantów krajów przynależących do Stowarzyszenia. Są to ludzie, którzy posiadają doświadczenie w ogrodnictwie, projektowaniu krajobrazu lub ochronie środowiska. Zadaniem przedstawiciela jury w danym kraju jest utrzymywanie kontaktów z miastami i wsiami, które zostały wytypowane na szczeblu krajowym do udziału w konkursie. Ma on dopilnować, aby wszelka dokumentacja związana z konkursem trafiła na czas do sekretariatu konkursu. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: złotej, srebrnej i brązowej. Prócz tego laureaci otrzymują certyfikaty za udział w konkursie. Przewidziane są też symboliczne nagrody dla wyróżniających się w konkursie miast i wsi.

Nagrodzeni w 2005 r.
W ubiegłym roku w kategorii "miasto" złoto zdobyły miejscowości: Baden/Wiedeń (Austria), le Plessis-Robinson (Francja) oraz Sheffield i Lismore (obie z Wielkiej Brytanii). W kategorii "wieś" złotem nagrodzono: Hornsburg (Austria), Pisečná (Czechy), Oger (Francja), Bertsdorf-Hörnitz (Niemcy), St. Ives i Carbis Bay (Wielka Brytania), Glenties (Irlandia) oraz Oosterbeek (Holandia).


Gdzie mieści się siedziba AEFP oraz sekretariat konkursu Entente Florale?
Stowarzyszenie ma swoja siedzibę przy flamandzkiej gminie Ternat w Belgii, natomiast sekretariat konkursu ulokowany jest obecnie przy walońskiej gminie Jodoigne, również w Belgii. Stowarzyszenie funkcjonuje według statutu zarejestrowanego w okręgu brukselskim.

Jakie są zalety przynależności do waszej organizacji?
Jakość życia i rozwój gospodarczy postępują za sobą wzajemnie. AEFP chciałoby zachęcić władze lokalne do podejmowania działań na rzecz poprawy jakości życia swoich mieszkańców, w zgodzie z respektowaniem praw natury. Dalekosiężnym celem naszego Stowarzyszenia jest spełnienie nadziei mieszkańców na osiągnięcia wzrostu jakości życia w harmonii z otoczeniem zewnętrznym. Nasze Stowarzyszenie przyczynia się więc do budowy lokalnych agend 21. Dzięki uczestnictwu w pracach AEFP budowana jest również reputacja poszczególnych miast i wsi, a w konsekwencji danego kraju.

*Cécile Piérard, sekretarz generalny
Europejskiego Stowarzyszenia Kwiatów
i Krajobrazu, organizator
europejskiego konkursu Entente Florale

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus