Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Służą mieszkańcom Turku(...)

W listopadzie ub.r. Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku nadano prestiżowy Certyfikat Jakości Zarządzania „Mister Poland Quality Europartner 2002”. Jednocześnie przedsiębiorstwo otrzymało statuetkę - Firma Roku 2002. Natomiast prezes Tadeusz Herman został uhonorowany tytułem Mister Poland Quality Euromanager 2002, za efektywne i skuteczne zarządzanie. W uroczystości wręczenia certyfikatu uczestniczyli m.in. poseł Marian Marczewski, starosta Mirosław Broni(...)
»

Mnogość działań- jeden ce(...)

Coraz więcej samorządów podejmuje inicjatywy mające na celu likwidację niskiej emisji – i to nie tylko dlatego, iż ciąży na nich ustawowy obowiązek ochrony powietrza, ale również ze względu na to, że znają wartość czystego powietrza na swoim terenie. – Co roku w sezonie grzewczym jest kilkanaście dni, w których stacje monitoringu jakości powietrza rejestrują przekroczenia norm w zakresie emisji pyłów, sięgające kilkudziesięciu procent. Wprawdzie(...)
»