Wszystkie artykuły w kategorii: "W strefie zieleni"

Polecane artykuły:

Więcej gminy w gospodarce(...)

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami w Warszawie wystąpiła do Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Unii Metropolii Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich z apelem o wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zdaniem Zarządu oraz członków Krajowej Izby Gospodarki Odpadami przyjęcie projektu ustawy bez autopoprawek zgłoszonych przez Prezesa Rady Ministrów Leszka Millera doprowadzi do dalszego rozregulowania gospodarki odpadami i (...)
»

Nowa strategia MPO(...)

Rozmowa z Andrzejem Drożdżem – członkiem zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. MPO jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zaledwie od paru miesięcy. Czy z tak krótkiej perspektywy można już zauważyć wymierne skutki przekształcenia dotychczasowego przedsiębiorstwa państwowego? Należy zauważyć, że MPO - jako jedyne z nowo przekształconych warszawskich przedsiębiorstw komunalnych – nie jest monopolistą w (...)
»