Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Najlepiej zmodernizowani(...)

29 sierpnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość przyznania tytułów „Modernizacja 2002”. Patronat nad konkursem, zorganizowanym przez Targi Pomorskie Sp. z o. o. oraz Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, objął Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, przy współpracy merytorycznej Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Front sta(...)
»

O tegorocznych podwyżkach(...)

Henryk Bylka W tym roku zaczynają obowiązywać aż trzy bardzo ważne dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej nowe ustawy. Ta najważniejsza - ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - weszła w życie 14 stycznia. Przy jej wdrażaniu, tak jak to bywa w postępowaniach wdrożeniowych, pojawią się mniejsze bądź większe problemy organizacyjno-prawne. Swoje pięć minut miały w ostatnich miesiącach ubiegłego roku, w mediach, (...)
»