Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Łąki kwietne zamiast traw(...)

Edyta Rosłon-Szeryńska Łąki kwietne są ciekawą alternatywą dla trawników wymagających pracochłonnego koszenia i podlewania. Barwne kolory, zmienność i małe wymagania pielęgnacyjne to niewątpliwe zalety wprowadzania łąk kwietnych na tereny miejskie. Po zaprzestaniu stosowania zarówno nawozów sztucznych i pestycydów, jak i intensywnych prac pielęgnacyjnych na trawniki wraca życie i mnogość gatunków. Tworzy się układ biocenotyczny oparty na prawach i zasadach ekologii, gd(...)
»

Opłaty za składowanie i c(...)

Antoni Niedziałkowski Obowiązująca od października ub.r. ustawa z 27 kwietnia 2001 r. określa sposoby postępowania z odpadami, które w efekcie mają spowodować ograniczenie ich ilości oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Osiągnięcie nakreślonego prawem celu wiąże się z realizacją działań, które sprecyzowane zostały w art. 5-7. Sprowadzają się one do: z(...)
»