Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Wodociągi polskie - trzy (...)

Roman Wiertelak We wrześniu 1999 r., na I Kongresie Wodociągowców Polskich, porównano przedsiębiorstwa wodociągowe ze standardami Unii Europejskiej. Ocena tego porównania potwierdziła, iż pomimo ogromnych wysiłków i nakładów poniesionych w latach 90-tych na poprawę jakości wody oraz zwiększenie stopnia i ilości oczyszczanych ścieków, stojące przed nami zadania do łatwych nie należą. Za niezbędne uznano wtedy stworzenie prawa regulującego działalność sektora, zapewnie(...)
»

Wesprzeć jeża, susła i en(...)

Podczas targów Poleko 2002 tradycyjnie już odbyła się konferencja prasowa Banku Ochrony Środowiska. Przedstawiona została m.in. nowa oferta dla samorządów oraz dotychczasowe osiągnięcia we współpracy z samorządami i korzyści płynące dla ochrony środowiska z Ekolokat. Nowym produktem BOŚ jest Lokata Samorządowa, która służy zagospodarowaniu czasowo wolnych środków samorządów i umożliwia ich gromadzenie bez deklarowania okresu deponowania. Minimalna kwota wpłaty, w formie gotówko(...)
»