Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Baza danych OOŚ dla wszys(...)

Każdy ma dostęp do informacji na temat planowanych inwestycji realizowanych w Polsce oraz ich wpływu na środowisko, w tym oddziaływania na ludzkie zdrowie. Zapewnia to baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko, którą prowadzi Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Prowadzenie bazy o ocenach oddziaływania na środowisko (OOŚ) i jej udostępnianie społeczeństwu jest jednym z zadań Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, które określa Ustawa z 3 października 20(...)
»

Urządzenia do pomiaru stę(...)

W oczyszczalniach ścieków i kanałach kanalizacyjnych może występować wiele lotnych substancji niebezpiecznych. Mogą to być gazy powstające w wyniku zachodzących w tych obiektach procesów chemicznych oraz pary substancji odprowadzonych do ścieków. Rozporządzenia 437 i 438 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1 października 1993 r. ( DzU z 15 października 1993 r. nr 96) regulują sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ściek&oacu(...)
»