Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Fotowoltaika w przedsiębi(...)

Zapotrzebowanie na energię w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych jest ogromne. W wielu z nich   potrzeby te są  częściowo pokrywane energią produkowaną w agregatach kogenergacyjnych  na bazie biogazu pozyskiwanego w procesie fermentacji osadów ściekowych.  Wg danych z URE ( stan na koniec 2014 r.) moc zainstalowana w tych przedsiębiorstwach wynosi  ponad 56 MW.  Jeszcze do niedawna  tak  produkowana energia w tych p(...)
»

Oczyszczanie wód opadowyc(...)

W Polsce przeważają systemy kanalizacji rozdzielczej i większość sieci deszczowych odprowadza ścieki bezpośrednio do odbiornika, bez jakiegokolwiek oczyszczania. Stanowi to poważne zagrożenie dla wód powierzchniowych. Jest to szczególnie niebezpieczne dla płynących przez miasta małych cieków wodnych, w przypadku których gwałtowne zrzuty z systemów kanalizacji deszczowej przekraczają możliwości hydrauliczne, a wprowadzany ładunek zanieczyszcz(...)
»