Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Efektywność energetyczna (...)

Zagadnienia związane z oszczędzaniem energii zajmują szczególne miejsce w polityce energetycznej Polski do 2030 r. Wynika to m.in. z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz ograniczania emisji dwutlenku węgla. Warunki oraz kierunki działań prowadzących do oszczędności energii w branży energetycznej oraz zakładach przemysłowych były tematem konferencji pn. „Efektywność energetyczna – cele, zadania i środki realizacji”. Spotkan(...)
»

Konflikt na życzenie(...)

Elżbieta Olędzka - Koprowska Coraz częściej decyzja o rozpoczęciu inwestycji w gminie oznacza groźbę wybuchu konfliktu społecznego. Sytuacja ta dotyczy szczególnie tych projektów, które wiążą się z negatywnymi skutkami dla ludzi i środowiska naturalnego - z hałasem, wibracjami, emisją trujących substancji. Władze lokalne są najczęściej bezradne wobec protestów dotyczących planów budowy kontrowersyjnych w opinii społeczeństwa inwestycji. Budowa farmy wiatrowej,(...)
»