Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Los prawny taryf za wodę (...)

W Dzienniku Ustaw 23 sierpnia br. opublikowana została długo wyczekiwana przez branżę wodociągowo-kanalizacyjną Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W konsekwencji wejścia w życie części jej przepisów już dzień po publikacji pojawiają się jednak istotne wątpliwości. Wątpliwości, które rodzą się wokół najnowszej ustawy Prawo wodne, dotyczą dalszego obowiązywania niektórych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zmi(...)
»

O spalarniach na granicy(...)

Na pięć sesji i wyjazd techniczny podzielona została V Międzynarodowa Konferencja „Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji”, która odbyła się pod koniec listopada ub.r. w Słubicach. W ramach wyjazdu technicznego organizator Konferencji – firma Abrys – zapewnił uczestnikom możliwość obejrzenia jednej spośród trzech zaproponowanych w programie spalarni odpadów na terenie Niemiec (Premnitz, R&u(...)
»