Najnowsze artykuły

Usuwanie drzew w przypadk(...)

Drzewa, jak praktycznie każdy większy lub mniejszy obiekt występujący w przestrzeni miejskiej, mogą być zagrożeniem, a ich usunięcie może leżeć w interesie społecznym. W dotychczasowym stanie prawnym brakuje rozwiązań pozwalających organom administracji na nakładanie obowiązku usunięcia drzew mogących stanowić źródło zagrożeń. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 142) znajdują się rozwiązania pozwalające na usunięcie drzew(...)
»

Rośliny mało znane - magn(...)

Magnolia Wilsona Magnolia wilsonii (Finet et Gagnep.) Rehd. należy do rodziny magnoliowatych (Magnoliaeae). W stanie naturalnym występuje w trzech prowincjach chińskich: we wschodnim Sikang, w północnym Junnanie i w zachodnim Syczuanie. Rośnie tam w lasach, zaroślach oraz na terenach otwartych, a w górach do wysokości 2000–3400 m n.p.m. W pierwszej z wymienionych prowincji odkrył ją w 1904 r. sławny „łowca roślin” Ernest Henry Wilson (1876­–1930) i wpro(...)
»

Niezawodne pęcherznice

Pęcherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius) jest jednym z najodporniejszych i najłatwiejszych w uprawie liściastych krzewów ozdobnych, bardzo blisko spokrewnionym z tawułami. Ze względu na jej intensywną hodowlę prowadzoną w ostatnich latach, znaczenie i możliwości zastosowania krzewów pęcherznic stale się poszerzają. Swoją nazwę krzew zawdzięcza silnie łuszczącej się korze pokrywającej pędy, która odrywa się od nich długimi pasami, tworząc charakte(...)
»

Dzik jest dziki

„Nie wykonuj gwałtownych ruchów. Nie strasz, nie zbliżaj się, nie goń. Psa trzymaj na smyczy, nie szczuj. Zachowaj szczególną ostrożność” – to całkiem nowe wytyczne straży miejskiej w Zgierzu. Co tak strasznego stało się w tej podłódzkiej miejscowości? Nadeszły dziki. „Dzik jest dziki, dzik jest zły” – pisał Jan Brzechwa. Zanim zajmę się tym krótkim cytatem, przeprowadzimy mały eksperyment: zastanów się i podaj jeszcze jeden fragment tekstu, aforyzm, powiedzenie czy(...)
»

Za Torami Pod Lipami

W wielu miastach właśnie zakończyły się lub wkrótce zakończą nabory wniosków do budżetu obywatelskiego. Latem i jesienią ruszą głosowania. Rosnąca popularność budżetów to przykład na to, że mieszkańcy mogą i chcą być współtwórcami zmian w swojej najbliższej okolicy. Nie jest to jednak jedyna droga. Z Tomaszem Janusem, inicjatorem parku „Za Torami Pod Lipami", rozmawia Anna Komorowska. Większość miast, a także niektóre województwa, zdecydowały się na wprowadz(...)
»

Przestrzeń przyjazna przy(...)

Skuteczna ochrona przyrody nie polega tylko na wyznaczaniu obszarów chronionych, lecz zależy także od wielu działań podejmowanych poza nimi, przez różne instytucje i osoby – m.in. władze samorządowe, przedsiębiorców i deweloperów, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz samych mieszkańców. Tworzenie nieprzepuszczalnych powierzchni (budowa dróg, parkingów, chodników czy budynków), szczelne grodzenie działek, stosowanie środków ochrony roślin i nawozów szt(...)
»

Chirurg drzew a arborysta

Dobroczynna rola drzew w przestrzeni życia człowieka jest nie do przecenienia. Powodów, dla których sadzimy i chronimy drzewa w miastach, jest wiele. Szczególną troską otoczono drzewa sędziwe i cenne, wobec których zaczęto stosować leczenie chirurgiczne. Wzorem lekarzy dla ludzi, pojawił się zawód lekarza, a nawet chirurga drzew. W ostatnim ćwierćwieczu w Ameryce i Europie nastąpiła ewolucja poglądów na temat postępowania z drzewami, wynikająca z l(...)
»

Cała Polska stawia na rek(...)

Ostatnie lata to istny wysyp wszelkiego rodzaju miejsc rekreacji i wypoczynku dla dorosłych. Miasta i gminy starają się uzupełniać swoją ofertę, dotychczas zaniedbywaną w tej dziedzinie, jednocześnie zaspokajając rosnące oczekiwania mieszkańców. O większości nowych inwestycji związanych z infrastrukturą rekreacyjną, sportową i wypoczynkową, kierowanych do dorosłych, a realizowanych na terenie całego kraju, piszemy na bieżąco na łamach portalkomunalny.pl. Przyjrzyjm(...)
»

Polecane artykuły

Alternatywa dla tradycyjn(...)

Zrównoważone systemy zagospodarowania wód opadowych w miastach pozwalają odciążyć lub zastąpić tradycyjną kanalizację deszczową. Ich głównym zadaniem jest ochrona zasobów wodnych i zmniejszanie ryzyka powodzi poprzez zatrzymywanie i wykorzystanie wody w miejscu zaistnienia opadu. Dodatkowym atutem systemów powierzchniowych jest możliwość wykorzystania elementów wodnych służących retencji i infiltracji wód opadowych do poprawy j(...)
»

Innowacje w stojącej wodz(...)

Pod koniec stycznia br. wicepremier Mateusz Morawiecki wraz z innymi członkami prezydium rządu wystąpił na konferencji prasowej dotyczącej innowacyjnej gospodarki, która – co oczywista – musi funkcjonować w elemencie konkurencyjności (sporu, dyskusji, rywalizacji itp.) i która byłaby zwrotem w niekorzystnym trendzie tzw. średniego wzrostu. Jednocześnie w Ministerstwie Rozwoju przygotowywana jest skądinąd niezbędna inicjatywa legislacyjna rz(...)
»