Najnowsze artykuły

Kary pieniężne w świetle (...)

Kary pieniężne za usuwanie lub niszczenie drzew i krzewów są jednym z podstawowych instrumentów prawnych, mających zapewnić skuteczną ochronę tego składnika środowiska przyrodniczego. Podstawę do ich nakładania w obecnym stanie prawnym stanowi art. 88 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody1, zgodnie z którym karę wymierza się za: 1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia; (...)
»

Prawna ochrona drzew w pr(...)

W ramach inwestycji dochodzi często do uszkadzania bądź wręcz niszczenia systemów korzeniowych okolicznych drzew, ich pni czy koron. Niejednokrotnie w opinii inwestorów i wykonawców ich prace nie mają wpływu na stan drzew ani na późniejsze bezpieczeństwo w ich otoczeniu. Uszkodzenia i zniszczenia pni drzew często następują przy okazji prowadzenia wykopów bądź ruchu pojazdów i maszyn o dużym tonażu. Pnie drzew Nieprawidłowe wytycz(...)
»

System gospodarowania prz(...)

Dzięki instrumentom planowania przestrzennego można wpływać na jakość życia mieszkańców. Niewątpliwie dostęp do terenów zieleni poprawia komfort życia ludzi, ale przede wszystkim ich zdrowie. Tymczasem system planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce, wg raportu NIK-u, nie funkcjonuje w sposób prawidłowy. Coraz częściej można zaobserwować przykłady chaotycznej zabudowy, która nie sprzyja zachowaniu ładu, będącego jednym z podstawowych celów zagospodarowa(...)
»

W dobie globalizacji

Jak podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych, współczesny świat jest obecnie bardziej miejski niż wiejski. Co więcej, ta zależność będzie się w ciągu najbliższych lat istotnie nasilać. Zamieszkująca tereny miejskie i ciągle zwiększająca się liczba ludności, często o zupełnie odmiennych poglądach, potrzebach i aspiracjach, powoduje, iż miasta muszą odnajdywać się w nowych warunkach. Globalizacja, wbrew wielu mylnym przekonaniom, nie jest procesem nowym. Nig(...)
»

W stronę zrównoważonego r(...)

Parki i inne tereny zieleni funkcjonują jako przyrodnicze enklawy, wspierające zrównoważony rozwój miejskich aglomeracji. Współcześnie powstające parki tworzone są w silnie zurbanizowanym otoczeniu. Ich utrzymanie staje się coraz trudniejsze, gdyż trzeba się zmierzyć z postępującym zanieczyszczeniem powietrza, gleby i wody. Dlatego parkom stawiane są nowe wyzwania i docenia się ich rolę w procesie łagodzenia zmian klimatycznych. Parc de Can Rigal w Barcelo(...)
»

Przeciwieństwo bratnich d(...)

Wyspa Sri Lanka, nazwana łzą z policzka Indii, dawna kolonia portugalska, niderlandzka i brytyjska, jest miejscem barwnych miast oraz bogatej kultury, emanującym aurą naturalnej rajskiej dżungli. To tam urodził się Geoffrey Bawa. Rozległy, dziewiczy krajobraz Sri Lanki porządkują jedynie powtarzalne linie granic plantacji herbaty. W zlokalizowanych na południowo-zachodnim wybrzeżu wyspy miejscowościach Bentota i Beruwala architekci krajobrazu i zarazem bracia Geoffr(...)
»

Urodlin trójłatkowy

Urodlin trójłatkowy (Asimina trilobata (L.) Dunal) należy do egzotycznej rodziny botanicznej flaszowcowatych (Annonaceae), w której znajdują się rośliny ozdobne oraz wydające jadalne, smaczne owoce na obszarach ciepłych. Spośród ośmiu znanych gatunków u nas można próbować uprawiać ten wymieniony w tytule. W naturze występuje w Ameryce Północnej – od stanu Nowy Jork na północy do Florydy na południu, na zachód do Nebraski i Teksasu. Do uprawy został wprowadzony w 1736 r. W Polsce może(...)
»

Liliowce – byliny do mias(...)

Liliowce zachwycają swoją urodą, a przy tym są bylinami niezwykle łatwymi w uprawie. Trudność może sprawić jednie wybór spośród ogromnej ilości ich odmian. Liliowce zrobiły prawdziwie światową karierę. Niespełna 30 skromnych gatunków, które naturalnie rosną na wilgotnych łąkach i obrzeżach lasów Azji Wschodniej, zostało rodzicami ponad 70 tysięcy zarejestrowanych odmian. Z występujących w naturze gatunków o kwiatach żółtych, pomarańczowych i rdzawoczerwonych w XX w.(...)
»

Polecane artykuły

Bioróżnorodność cz. II

Trwa przegląd realizacji Agendy 21, kluczowego dokumentu przyjętego na wielkiej ONZ-owskiej konferencji w Rio de Janeiro „Środowisko i Rozwój” w 1992 roku. We wrześniu ma odbyć się konferencja przeglądowa w Johanesburgu. Natomiast na początku czerwca br. w okolicy średniowiecznych stawów w Miliczu odbyła się konferencja przygotowująca nasz kraj do tego spotkania. Tytuł jej był znamienny, oddający ważny fragment idei zrównoważonego rozwoju: „Różnorodność biologiczna w gminie - d(...)
»

Nowela Prawa geologiczneg(...)

Zasadnicza część Ustawy z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 1 stycznia br. Kontynuując rozważania nad istotnymi elementami tytułowej noweli (opublikowanej w DzU z 26 sierpnia 2014 r. poz. 1133), zapoczątkowane dwoma poprzednimi częściami niniejszego artykułu („Czysta Energia” 10/2014 i 11/2014), należy przejść do omówienia ostatniego etapu postępowania przetargowego o udzielenie koncesji na (...)
»