Najnowsze artykuły

Wysokość kar za usuwanie (...)

Jednym z podstawowych instrumentów prawnych, mających zapewnić skuteczną ochronę drzew lub krzewów, są kary pieniężne, wymierzane na podstawie art. 88 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2016 r. poz. 1234, z późn. zm.).  W tym przypadku głównym środkiem oddziaływania jest ich wysokość. Bezpośrednio po wejściu w życie ustawy o ochronie przyrody administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 ust. 1, wymierzało się w w(...)
»

Agrihood

Miasto na wsi, wieś w mieście – nowa urbanistyka czy entropia idei miasta? Ostatnimi czasy w teorii urbanistyki zaczęły pojawiać się nowe pojęcia, idee i definicje, odnoszące się do najnowszych zjawisk zachodzących w przestrzeni miasta. Obcobrzmiące nazwy, w większości przypadków niemające jeszcze polskich odpowiedników, powstają w błyskawicznym tempie na bazie najnowszych koncepcji kształtowania przestrzeni: guerilla gardening, rewilding, zombie urbanism, hips(...)
»

Sprzęt na pięć: płyty bru(...)

BRUK-BET® Sp. z o. o. biuro@bruk-bet.pl www.bruk-bet.pl Geometryczne płyty brukowe NOVATOR® CITY w kształcie ponadczasowych prostokątów i kwadratów o wymiarach od 20 x 20 cm  aż do wielkich formatów 60 x 120 cm są odpowiedzią na wciąż rosnącą popularność modernistycznego stylu w architekturze. Dedykowane dla budownictwa miejskiego płyty brukowe NOVATOR® CITY o grubości 8, 12 i 16 cm pozwalają na ruch kołowy ciężkich pojazdów techniczny(...)
»

Ażurowe podjazdy

Zastosowanie płyt ażurowych na małych posesjach pozwala bez trudu stworzyć wygodny podjazd i miejsce parkingowe. A wszystko to w zgodzie z przepisami dotyczącymi powierzchni biologicznie czynnych na działce.  Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest jednym z kluczowych aktów prawnych, będących w Polsce podstawą do projektowania. Określa ono m.in. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w (...)
»

Architekt mistycznych kra(...)

Otulona górskimi pasmami Alp Szwajcaria, kraj o głębokim szacunku do porządku, przywodzi na myśl styl nowoczesnego życia, silnie zespolonego z naturą. Twórczość architekta krajobrazu Enza Enei wpisuje się w tę filozofię.  Typowo rolniczy kraj przekształcił się w państwo przemysłowe w XX w. W dziedzinie architektury przełom, będący konsekwencją postępu technologicznego zmian stylu życia, wyznaczają projekty Le Corbusiera, architekta urodzonego w szwajcarski(...)
»

Hibiskus - orientalny akc(...)

Ketmia syryjska (Hibiscus syriacus) jest jedynym krzewiastym gatunkiem ketmii, który nadaje się do uprawy w Polsce. Swoją urodą roślina ta nie ustępuje innym, bardziej egzotycznym krzewom ze strefy subtropikalnej i tropikalnej. Ketmia syryjska – zwana także ślazowcem syryjskim, poślubnikiem syryjskim lub różą Szaronu – wbrew swojej nazwie nie pochodzi z Syrii, lecz ze wschodu Azji, z terenów Chin i Tajwanu. Do Europy została sprowadzona najprawdopodobniej w XV (...)
»

Krzewy ozdobne mało znane(...)

Orszelina japońska (Clethra barbinervis Sieb. et Zucc.) pochodzi z górskich lasów Japonii. Do uprawy została wprowadzona w 1870 r. W Europie spotykana jest rzadko, a w Polsce można ją obserwować w arboretach w Kórniku, Rogowie i Wojsławicach oraz w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. Dlatego też pozostaje u nas krzewem ozdobnym mało znanym. Walorami dekoracyjnymi przewyższa orszelinę olszolistną (Clethra alnifolia L.), również rzadko uprawianą w Polsce. Zalecana jest do stosowania w stref(...)
»

Kassel - zaczarowany ogró(...)

Kassel jest jedną z wysoko rozwiniętych aglomeracji niemieckich z wielowiekową historią. To jednak także jedyne w swoim rodzaju miasto na mapie Niemiec, tak mocno rozsławione przez sztukę architektury krajobrazu, a dokładniej przez zespół parkowo-pałacowy Wilhelmshöhe. Stworzenie rodowej siedziby według najnowszych wówczas trendów datuje się na 1696 rok. Wtedy to, na życzenie i zgodnie z pomysłem landgrafa Karla von Hessen-Kassel, powstała siedziba, która miała wzm(...)
»

Polecane artykuły

Produkt uboczny czy odpad(...)

Warto zwrócić uwagę na możliwość bezpośredniego wykorzystywania regulacji, wynikających z dyrektywy o odpadach, pomimo braku ich transpozycji do prawa krajowego. Dotyczy to w szczególności rozróżnienia pomiędzy odpadem a produktem ubocznym. Projekt nowej ustawy o odpadach1 znajduje się na ostatnim etapie przygotowań. Ma ona charakter dostosowawczy do prawa Unii Europejskiej i zawiera szereg nowych rozwiązań prawnych ważnych dla przedsiębior(...)
»

Wietnam uczy się od Polsk(...)

Z dr. Pham Knoi Nguyen, wiceministrem nauki, technologii i ochrony środowiska Wietnamu rozmawia Jolanta Czudak-Kiersz To niespodzianka, że mówi Pan po polsku. Kilka lat przebywałem w Polsce, studiując na Wydziale Geologii na AGH w Krakowie. Po uzyskaniu dyplomu w 1972 roku wróciłem na stałe do Hanoi. Mimo, że nie mam kontaktu z Polakami, nie zapomniałem jeszcze języka. Może wpłynął na to sentyment do waszego kraju. Czy sentyment zadecydował też o(...)
»