Najnowsze artykuły

Standardy i procedury zar(...)

Zarządzanie zielenią miejską przez samorządy to szeroki zakres działań, które podejmują różne jednostki, przede wszystkim w odniesieniu do terenów zieleni pozostających w zarządzie miasta. Jednak tworzone standardy i procedury mogą wywierać wpływ na jakość zieleni znajdującej się w zarządzie innych podmiotów – spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, biznesu czy osób prywatnych. Celem efektywnego zarządzania terenami zieleni miejskiej ma być zapewnienie ich właściwego funkcjonowania i ro(...)
»

Współwłasność gruntu przy(...)

    Drzewa i krzewy nie znają granic administracyjnych - w praktyce mogą występować zarówno na terenach stanowiących własność jednej osoby, jak i będących przedmiotem współwłasności. Pojawia się pytanie, który organ jest właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie roślin z terenu nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności? Zgodnie z postanowieniami art. 83 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2018 r., p(...)
»

Krokodyla daj mi luby

Teddy May włączył latarkę. Przeszedł już sporą część z podziemnych kanałów Nowego Jorku, które ciągnęły się przez 10 tys. kilometrów, a teraz zrobiło się bardzo ciemno. W snopie światła zobaczył coś, co wmurowało go w ścianę. Wewnątrz znajdowały się aligatory, a ich ogromne ciała pokrywały kanał aż po zasięg latarki. Podziemia amerykańskiego miasta zamieszkiwały tysiące białych gadów. Opowieść inspektora systemu kanalizacyjnego Nowego Jorku została przytoczona w ksi(...)
»

Rośliny mało znane - wino(...)

Winorośl pachnąca (Vitis riparia Michx.) należy do rodziny winoroślowatych (Vitaceae), podobnie jak ok. 60 innych gatunków. Powszechnie znana jest winorośl właściwa (Vitis vinifera L.), wraz z licznymi odmianami, dostarczająca jadalnych i smacznych owoców służących do wyrobu wina – boskiego trunku, znanego i spożywanego od początku rozwoju ludzkości. Winorośl pachnąca także rozwija owoce, ale mało obficie i są one niesmaczne. U nas owocuje rzadko. Jest za to w(...)
»

Rośliny do zadań specjaln(...)

Rośliny to biologiczni sprzymierzeńcy człowieka w walce o czyste powietrze. Ich obecność w mieście warto wykorzystać nie tylko do poprawy estetyki otoczenia, ale też w walce o nasze zdrowie. Zapewnienie czystego powietrza mieszkańcom obszarów zurbanizowanych jest jednym z największych współczesnych wyzwań i problemów. Z powodu łatwego przemieszczania się zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery oraz trudności z ich usunięciem powietrze jest najtrudniejszym do ochrony(...)
»

Sadzenie drzew z pojemnik(...)

Najpopularniejsze sposoby sadzenia drzew większych i z zakrytym systemem korzeniowym to stosowanie roślin balotowanych lub umieszczanych w donicach oraz innego rodzaju pojemnikach. Pod względem popularności sadzenie drzew z pojemników zajmuje drugie miejsce, właśnie po technologii sadzenia drzew balotowanych, którą szczegółowo opisywaliśmy w nr 3/2019 „Zieleni Miejskiej”. Technologia ta pozwala bowiem sadzić drzewa od momentu ustania zimy, a więc od chwili możliwego(...)
»

W zgodzie z naturą

W czasach rozkwitu mediów społecznościowych, powszechnego dostępu do informacji i rosnącej świadomości ludzi zarządzanie miastami wymaga wypracowania nowych standardów działania. Również zarządzanie zielenią miejską wkracza w nową rzeczywistość. Liczne zadania związane z kształtowaniem krajobrazu i estetyki miast oraz utrzymaniem dobrostanu istniejącej zieleni zyskują nowy wymiar, który trzeba mieć na uwadze. Obecnie liczą się nie tylko takie kwestie, jak poszanowan(...)
»

Traktujmy drzewa poważnie

Jeszcze nigdy temat drzew nie pojawiał się tak często jak w ostatnich latach i nigdy nie był przyczyną tylu podziałów oraz kontrowersji. O zagrożeniach stwarzanych przez drzewa, ich zapobieganiu oraz o ludziach, którzy pielęgnacją drzew zajmują się na co dzień, z prezesem Federacji Arborystów Polskich Katarzyną Rokitą rozmawia Iwona Polańska. Nie milkną dyskusje na temat zagrożeń, jakie wywołują drzewa oraz sposobów, jak im zapobiegać. Ostatnio głośno było o(...)
»

Polecane artykuły

Dobór z głową

Przemyślany dobór gatunków i odpowiednia pielęgnacja od pierwszych lat po posadzeniu zwiększają szanse na osiągnięcie przez drzewa dojrzałości. Środowisko miejskie cechuje się obecnością gleb antropogenicznych, które nie stwarzają optymalnych warunków do równomiernego rozwoju korzeni. Następstwem tego jest podatność na wykroty i zaburzenia fizjologiczne. Nieodpowiednie warunki glebowe ograniczają również rozwój grzybów mykoryzowych, które determinują efektywne pobi(...)
»

Rośliny przy parkingach

Parkingi stają się znaczącym elementem przestrzeni miejskiej. Warto zmniejszać ich uciążliwość, wykorzystując w tym celu rośliny ozdobne, które nie tylko będą wyglądać estetycznie, ale i niwelować zanieczyszczenia. Wraz z gwałtownym rozwojem motoryzacji zwiększa się w przestrzeni zurbanizowanej ilość parkingów. Potrzeby kierowców w tej materii wzrastają tak szybko, że trudno je zaspokoić, tym bardziej że przy istniejących ulicach i pomiędzy budynkami, kt&(...)
»