Najnowsze artykuły

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody w świetle projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska z 26 września 2017 r. Zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.): Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody: 1)    dziko występujących roślin, zwierząt i g(...)
»

Jak zarządzać deszczem?

Dynamicznie postępująca urbanizacja stała się wyzwaniem dla włodarzy współczesnych miast na całym świecie. Nadmierne wykorzystywanie zasobów wodnych oraz zaburzenie cyklu hydrologicznego to tylko niektóre z pojawiających się problemów. Odpowiedzią na negatywne skutki rozwoju jest zrównoważona gospodarka wodą deszczową – jeden z elementów strategii smart city. Idea inteligentnego miasta to wieloaspektowe podejście do rozwoju miejskiego, które bazuje na zint(...)
»

Duńska idea Lifeguides

Dania to jeden kraj jednych z najszczęśliwszych ludzi na świecie. Czy aby na pewno? Niestety, badania wykazały, że dobrobyt idzie w parze z ilością przyjmowanych leków antydepresyjnych oraz liczbą wykrywanych nowotworów. Depresja i rak stanowią problem nie tylko Danii, lecz są patologią XXI w. Szybkie tempo życia, ciągły stres i niezdrowe jedzenie stają się podwalinami dla problemów zdrowotnych oraz psychicznych. W celu przywrócenia równowagi w naszym organizmie do(...)
»

Architekt szuka pracy, pr(...)

Żyjemy w czasach, w których młodzi ludzie narzekają, że nie mogą znaleźć pracy lub szef ich wykorzystuje, natomiast właściciele firm skarżą się na pracowników, którym się nie chce albo mają roszczeniowe postawy. A wszystko mogłoby wyglądać inaczej, gdyby na samym początku jasno ustalono zasady współpracy. Proponowane rozwiązania to subiektywne spojrzenie na zagadnienie rekrutacji. Nie zawsze sprawdzą się one w dużych firmach. Zachęcamy jednak do wyjścia poza schema(...)
»

Berlin – miasto, które łą(...)

Wiele europejskich miast, będących wizytówkami państw na arenie międzynarodowej, podlega złożonym przeobrażeniom. Dążenie do nowoczesności, otwartość na nowe idee oraz zachęcanie do odwiedzania przez turystów są wyznacznikami ich rangi i wpływają na pozytywne opinie. Berlin, po zburzeniu w 1989 r. słynnego muru dzielącego go na dwa odrębne obszary, przez kilkanaście lat postrzegany był jako jeden z największych europejskich placów budowy. To właśnie wtedy rozpoczął (...)
»

Krzewy ozdobne mało znane(...)

Janowce (Genista) należą do rodziny bobowatych (Fabaceae). Znanych jest ok. 100 gatunków krzewów i krzewinek o liściach opadających przed zimą oraz zawsze zielonych. W stanie naturalnym rośliny te występują w Europie, północnej Afryce, na Wyspach Kanaryjskich i w zachodniej Azji. W naszym kraju dziko rosną trzy gatunki: janowiec ciernisty (G. germanica L.), włosisty (G. pilosa L.) i barwierski (G. tinctoria L.). Rozwijają złocistożółte k(...)
»

Oxytree na ratunek?

Naukowcy i studenci z Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży pod przewodnictwem dr. inż. Janusza Lisowskiego badają drzewa tlenowe i ich uprawę w północno-wschodniej części Polski. Oxytree mogą rosnąć w zasadzie wszędzie, a pochłaniają 10 razy więcej CO2 w ciągu roku z jednego hektara niż inne popularne gatunki drzew! Drzewa tlenowe – oxytree – pochodzą z Hiszpanii. Jest to odmiana klonu „Paulownia Clon in Vitro 112”. Oxytree są lekkie i wytrzymałe. Rosną wsz(...)
»

Dzikość róży

Róże (rodzaj Rosa) w stanie naturalnym występują na półkuli północnej, głównie w strefie klimatu umiarkowanego. W Europie można spotkać ok. 30 rodzimych gatunków, a w Polsce – 16. Róże można zaklasyfikować jako gatunki kalcyfilne, termofilne i heliofilne. Występują powszechnie na miedzach, leśnych polanach, w rowach, w śródpolnych zadrzewieniach, na przydrożach i nasypach kolejowych. Biorąc pod uwagę ogromną różnorodność odmian, feerię barw i kształtów kwi(...)
»

Polecane artykuły

Jakość surowca bardzo waż(...)

W gospodarce odpadami komunalnymi przed Polską wiele trudnych wyzwań. Obowiązki związane z redukcją ilości składowanych odpadów wymuszają poszukiwanie sposobów pozwalających wpasować się w wymogi unijne. Nie powinno zatem dziwić rosnące zainteresowanie wiedzą z tego zakresu. Dowodem tego poszukiwania jest frekwencja, jaka charakteryzowała XIV edycję Konferencji „Kompleksowa gospodarka odpadami”, odbywającej się w połowie września br. w Lublinie pod h(...)
»

Pierwsza jaskółka czy mi(...)

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, jako orędownik rozwiązań sprzyjających rozwojowi branży odpadowej, w roku ubiegłym i bieżącym postulowała do Ministerstwa Środowiska o umożliwienie gminom wliczania do poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów przekazywanych przez mieszkańców do punktów skupu surowców. Prekursorem tego rozwiązania jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, którego dyrektorem od lat jest Wojciech Janka. Nasze postulaty z(...)
»