Najnowsze artykuły

Kwalifikacje i certyfikac(...)

Na rozwój diagnostyki drzew w naszym kraju składa się wiele czynników, m.in.: zmiany regulacji prawnych, wyroki sądów dotyczące odpowiedzialności zarządców terenu, wzrost społecznej świadomości na temat znaczenia drzew czy ekstremalne zjawiska pogodowe skutkujące upadkami drzew. Coraz częściej wdrażane jest także systemowe zarządzanie drzewostanem, którego podstawę stanowi prawidłowa inwentaryzacja i ocena stanu wyjściowego. Od efektów oceny, szczególnie w zakresie stanu zdrowotnego drzewa i (...)
»

Zakotwienie drzew – palik(...)

Palikowanie drzew, zakładanie podpór, lin czy zabezpieczenie na balot stosuje się, by uniknąć przewrócenia świeżo posadzonego drzewa. Zakotwienie drzewa ma gwarantować jego stabilność w gruncie i prawidłową statykę. W przypadku sadzonek drzew iglastych, które nie mają więcej niż trzy3 lata, najczęściej nie ma potrzeby stosowania palików podtrzymujących. Jedynie w sytuacjach wymagających oznakowania miejsca wykonania nasadzeń z myślą o pracownikach wykaszających trawy i chwasty stosu(...)
»

Architekt uśpiony w miejs(...)

William (Bill) Gillespie, aby zająć się szerszym zakresem zagadnień środowiskowych i przyczynić się do procesu tworzenia oraz regeneracji obszarów miejskich, założył jedną z pierwszych pracowni architektury krajobrazu w Szkocji – Gillespies Landscape Architecture.   Początki kariery William Gillespie urodził się w 1926 r. w Grasscroft niedaleko miasta Oldham w Anglii. Był synem bogatego właściciela fabryki bawełny, której działalność nie pow(...)
»

Projektowanie zieleni prz(...)

Rozbudowa sieci autostrad i dróg ekspresowych została zintensyfikowana w 2004 r., kiedy to zamiast ciągłych zmian w planach podpisano umowy na budowy poszczególnych odcinków. W następnych latach podpisywano umowy na kolejne odcinki, przy jednoczesnym oddawaniu do użytku dróg wybudowanych. Obecnie kierowcy mogą korzystać z ok. 3750 km autostrad i dróg ekspresowych. Docelowo sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce ma mieć łączną długość ok. 7650 km, w tym ok. 2000 km autostrad (wg Rozporząd(...)
»

Nawierzchnia w zgodzie z (...)

Odpowiedni dobór materiału z którego zostanie wykonana nawierzchnia, musi być dostosowany do jego użytkowników oraz charakteru całego założenia. Niezwykle istotnym czynnikiem jest również estetyka oraz trwałość materiału oraz sposób jego wykonania. Bo co z tego, że oddano do użytku piękną ścieżkę parkową, jeśli po pierwszej ulewie rozpłynie się po całym parku bądź, co gorsza, zapadnie. Niestety w większości przypadków niepowodzeń inwestycji czynnikiem decydującym jest budżet, a konk(...)
»

Pozorna oszczędność. Cz. (...)

O ile w miastach stan zieleni najczęściej kształtowany jest przez budżet miasta i jako mieszkańcy nie mamy na niego dużego wpływu, to w przypadku inwestycji deweloperskich zależne jest to od wymagań rynku, które kształtujemy już my jako odbiorcy. Znaczny wzrost cen materiałów budowlanych, a także robocizny zmusza deweloperów do szukania oszczędności. Niestety w pierwszej kolejności pod uwagę brane są oszczędności związane z zagospodarowaniem terenów zieleni. Mimo że w skali całej in(...)
»

Finansowanie placów zabaw

  Wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że te wszystkie wymienione powyżej kwestie wpływają na cenę placu zabaw. A jednocześnie wciąż wiele osób jest zaskoczonych (lub wręcz zszokowanych), gdy słyszą o kosztach budowy takiego miejsca. Dobry plac zabaw to inwestycja. Poprawia jakość i bezpieczeństwo miejsca, przyciąga rodziny. To nie tylko miejsce zabawy, ale również wszechstronnego rozwoju, czasem nauki. A często to także miejsce spotkań społeczności lokalnej, co przekłada się (...)
»

Zielony Żoliborz

Właśnie mijają dwa lata od kiedy formalnie zajmujesz się zielenią na Żoliborzu. Na czym właściwie polega twoja praca? Jestem inspektorem Zarządu Zieleni m.st. Warszawy (ZZW) na Rejon Ogrodniczy II (obszar dzielnic Żoliborz i Bielany). Cały obszar Warszawy jest podzielony na 10 rejonów ogrodniczych, co w większości jest spójne z podziałem dzielnic. Choć formalnie jestem zatrudniony na stanowisku ogrodnika, wolę myśleć o sobie jak o koordynatorze ds. zieleni. Z wykszt(...)
»

Polecane artykuły

Biomasa leśna. Produkcja (...)

Biomasa leśna jest w Polsce istotnym surowcem do produkcji biopaliwa stałego w postaci zrębków leśnych. Chęć dogłębnej analizy aspektów związanych z jej wykorzystaniem była inspiracją do zorganizowania na początku czerwca w Łagowie konferencji „Biomasa leśna. Produkcja – dystrybucja – konsumpcja”. Spotkanie przygotowała firma consultingowa Forest Consulting Center (FCC) z Poznania. Wydarzenie zostało objęte patronatem przez Ministerstwa: Gospoda(...)
»

Monitoring jezior zgodny (...)

  Zasadniczym celem wdrażania zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej jest osiągnięcie do 2015 r. we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej dobrego stanu wód – zarówno ekologicznego, jak i chemicznego. Celowi temu podporządkowane będą plany gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy, które powinny być uruchomione w 2009 r.   Podstawą konstruowania planów, a następnie oceny skuteczności p(...)
»