Starzejące się sieci wod-kan

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2019-5
  DRUKUJ

Starzenie się przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych jest procesem naturalnym, który zachodzi w różnym tempie. Wydawałoby się, że wraz ze wzrostem wieku powinno następować niejako automatyczne pogarszanie się jakości sieci. Jednak wiele obserwacji wskazuje, że nie jest to aż tak jednoznaczne.

Proces starzenia może być wykorzystywany w sposób planowy, czego przykładem jest sztuczne postarzanie przy badaniu trwałości rur z tworzyw termoplastycznych5. W praktyce występują bardzo różne opinie co do czasu trwałości przewodów z różnych materiałów (przykłady dla kanalizacji podano w tab. 1). Charakterystyczne jest, że np. pierwsze oprogramowanie (jeszcze z lat 90. ubiegłego wieku) wspomagające decyzje eksploatacyjne przygotowane przez DVGW zakładało jednolitą długość czasu eksploatacji przewodów wodoci [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus