Wszystkie artykuły w kategorii: "Przegląd rynku"

Polecane artykuły:

Nowoczesne narzędzia info(...)

Anna Kosmacz-Chodorowska W szpitalnictwie problem odpadów jest poważniejszy niż w innych gałęziach gospodarki, ponieważ wynika on nie tylko z ilości, ale i z rodzaju tych odpadów - niektóre kategorie odpadów w szpitalach muszą być usuwane w specjalny sposób, z powodu dużego ryzyka zanieczyszczenia, toksyczności i zainfekowania. Kosztowne techniki usuwania odpadów oraz odpowiedzialność za ekologię zmuszają do podjęcia różnych kroków w celu obniżenia kosztów usuwania odpadów. Problem(...)
»

Jak mierzyć ślad węglowy?(...)

Jakie znaczenie dla firmy i otoczenia ma raportowanie śladu węglowego? Jakie praktyki w zakresie zarządzania wpływem firmy na otoczenie stosują międzynarodowe korporacje, a jakie rozwiązania proponują polskie firmy?   Świadomość w zakresie ochrony środowiska zmienia się. Państwa redukują emisję dwutlenku węgla, wprowadzają nowe polityki i ograniczenia. Mieszkańcy miast, czując spoczywającą na nich odpowiedzialność, również szukają sposobu na ogran(...)
»