Bezpieczeństwo wodne – nowe wyzwanie

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2019-5
  DRUKUJ

Woda jest podstawowym zasobem, który powinien podlegać szczególnej ochronie. Dostarczanie wody pitnej zdatnej do spożycia jest bardzo ważne, ale jednocześnie jest także bardzo trudne z uwagi na wiele czynników, które mogą zagrozić temu procesowi. 

Jednym ze sposobów zarządzania ryzykiem w tym zakresie są Plany Bezpieczeństwa Wody. Czym one są i czy wprowadzenie ich będzie obowiązkowe? 
Aktualnie obowiązujące przepisy 
Podstawowym aktem prawnym związanym z jakością wody jest Dyrektywa Rady 98/83/WE z 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dyrektywa ta zobowiązała Państwa Członkowskie do monitorowania jakości wody przeznaczonej do spożycia. Do polskiego porządku prawnego dyrektywę transponowano m.in. ustawą z 22 kwietnia 20 [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus