Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

W burzliwych czasach…(...)

XVII Zwyczajne oraz XVIII Nadzwyczajne Zgromadzenie ZPGO odbyły się 23 marca br. W głównej mierze poświęcone były debacie nad projektem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, włącznie z zapisami „czyszczącymi” ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z obligatoryjnych przetargów. W wyniku dyskusji jednomyślnie podjęto decyzję o powołaniu Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego (OKP) (...)
»

Przecieranie szlaku(...)

Dyskusje nt. potrzeby standaryzacji usług w szeroko rozumianej gospodarce komunalnej trwają od lat. Ale bez podjęcia stosownych decyzji w tym zakresie w polskich samorządach nic się nie zmieni. Pierwszą w kraju próbę standaryzacji usług komunalnych podjęły władze Lubonia k. Poznania (więcej na ten temat czytaj s. 72). Czy jest to krok w dobrym kierunku?   (...)
»