Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator i kalendarium"

Polecane artykuły:

Zmiany w zarządzaniu ziel(...)

Wydaje się, że zapisy prawne w zakresie zarządzania zielenią miejską jako majątkiem gminy są jasne i komplementarne. Niestety, nie jest to takie oczywiste, czego efekty obserwujemy niemal na każdym kroku. Wielotorowość odpowiedzialności za kształt i stan terenów zieleni kształtowanej sprawia, że potrzebna jest osoba spajająca działania różnych gremiów. Może nią być miejski ogrodnik. Każdy z elementów funkcjonowania skomplikowanej tkanki miejskiej w(...)
»

Być pierwszym i najlepszy(...)

Weryfikacja listy indykatywnej projektów kluczowych Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” wzbudziła sporo kontrowersji. Zarówno minister środowiska, jak i minister rozwoju regionalnego uważają, że jest to krok we właściwym kierunku, dający większe szanse na zakończenie projektów dobrze przygotowanych. Czy potencjalni beneficjenci tych środków zgadzają się z opinią resortów? (...)
»